Bộ phận Truyền thông trân trọng giới thiệu bài thơ họa Tác giả Hoàng Thị Hương và trân trọng kính mời các thế hệ cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên tiếp tục hưởng ứng, tham gia cuộc thi và có các bài thơ họa lại bài thơ xướng.

Các bài thơ họa lại bài thơ xướng xin vui lòng gửi trực tiếp về Ban Tổ chức qua Văn phòng Công đoàn Trường và Bộ phận Truyền thông hoặc các email: congdoandhv@gmail.com, hoanghanam@vinhuni.edu.vn

 

Bài thơ xướng:

Một khúc tâm tình 60 năm Trường Đại học Vinh

 

Đón hội trường Vinh tuổi sáu mươi

Thức cùng hoài niệm đẹp trong đời

Miền quê đất Nghệ tình thơm thảo

Bản núi trời Thanh nghĩa sáng ngời

Trải nghiệm trưởng thành nghề dạy học

Chăm lo thơ trẻ nghiệp trồng người

Niềm vui gặp gỡ bên thầy, bạn

Hạnh phúc tràn về khắp mọi nơi.

 

Đào Tam - Nguyên CBGD khoa Toán

Vinh, ngày 4/6/2019

 

Bài họa:

Thắm mãi nghề thầy

 

Thơm ngát hương trời rực sáu mươi

Trường Vinh nét đẹp đạo cương đời

Trồng mầm tài đức trăm năm tỏa

Gieo hạt nhân tâm vạn thuở ngời

Bao chuyến đò qua tròn nghĩa nước

Mỗi dòng sông chảy vẹn tình người

Đâu màng phú quý cùng danh lợi

Thắm mãi nghề thầy rộn khắp nơi.

 

Hoàng Thị Hương