Phòng Hành chính Tổng hợp

Nguyễn Hồng Soa
Nguyễn Quốc Dũng
NGUYEN Thi Xuan Loc
NGUYEN Thi Thu Huong
HOANG Ha Nam
NGUYEN Anh Luong
Hồ Thị Thu Huong
LE Thi Mai
Lê Đức Thắng
PHAM Thi Hien
LE Thi Hai Yen
Lê Minh Giang
DOAN Thi Thuy
PHAM Thi Tuyen
Lê Hồng Thanh
Lê Văn Thông
Nguyễn Hữu Đường
NGUYEN Manh Hung