Phòng Hành chính Tổng hợp

Nguyễn Hồng Soa
Nguyễn Quốc Dũng
Lê Minh Giang
Nguyễn Thị Thu Hương
Hoàng Hà Nam
Nguyễn Anh Lương
Hồ Thị Thu Hương
Lê Thị Mai
Nguyễn Ngọc Quyến
Phạm Thị Hiền
Lê Thị Hải Yến
Lê Đức Thắng
Lê Văn Thông
Nguyễn Hữu Đường
Nguyễn Mạnh Hùng
Lê Thanh Trung