Thứ tư, ngày 25 tháng 1 năm 2017

Hoạt động chuyên môn

Quy định tổ chức và quản lý hoạt động của website Trường
13:52 07/09/2016
Ban hành kèm theo Quyết định số: 1024/QĐ-ĐHV, ngày 6/9/2016
Nội quy nơi làm việc của Trường Đại học Vinh
13:48 07/09/2016
Ban hành kèm theo Quyết định số: 1005/QĐ-ĐHV, ngày 31/8/2016 của Hiệu trưởng
Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trường Đại học Vinh
16:21 16/06/2016
Ngày16/6/2016, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đã ký Quyết định số: 706/QĐ-ĐHV, ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trường Đại học Vinh.
Phân công lãnh đạo Phòng tham dự Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2014 - 2015 của các đơn vị
00:00 12/09/2014
Căn cứ Kế hoạch số 2820/KH-ĐHV ngày 29/8/2014 của Nhà trường "Tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm học 2014 - 2015", Lãnh đạo phòng phân công đại diện tham dự Hội nghị cán bộ,...
Quy định công tác và phân công nhiệm vụ cán bộ Phòng Hành chính Tổng hợp
00:00 09/01/2013
Ngày 08 tháng 01 năm 2013, tập thể cán bộ công chức Phòng Hành chính Tổng hợp đã họp, thảo luận, cho ý kiến và thống nhất xây dựng, ban hành Quy định công tác và phân công nhiệm vụ...
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: GV, ThS, Nguyễn Hồng Soa - Trưởng phòng
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.