Thứ năm, ngày 30 tháng 3 năm 2017
Tổ chức họp sinh viên khóa 57
14/03/2017
Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-ĐHV ngày 03/02/2017 về chiến lược truyền thông Trường Đại học Vinh giai đoạn 2017 - 2020; Thông báo số 28/TB-ĐHV ngày 14/3/2017 về việc đăng ký học ngành 2 (đợt 1) cho sinh viên khóa 57 hệ chính quy, Nhà trường tổ chức họp sinh viên khóa 57 như sau:
Phân công nhiệm vụ cán bộ, viên chức phòng Hành chính Tổng hợp (từ tháng 02/2017)
15:43 17/02/2017
Căn cứ Quyết định số 428/QĐ-ĐHV ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Vinh. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Phòng, phòng Hành chính Tổng...
Bổ sung, chỉnh sửa danh bạ Trường Đại học Vinh năm 2017
10:26 12/02/2017
Để phục vụ có hiệu quả công tác thông tin liên lạc, Nhà trường tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa thông tin Danh bạ Trường Đại học Vinh năm 2017.
Xây dựng Đề án vị trí việc làm cho các đơn vị hành chính trực thuộc Trường
10:19 12/02/2017
Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu về việc xây dựng Đề án vị trí việc làm cho các đơn vị hành chính trực thuộc Trường, Nhà trường yêu cầu các đơn vị hành chính thự hiện...
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: GV, ThS, Nguyễn Hồng Soa - Trưởng phòng
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.