Về phía đoàn công tác của Trường Đại học Mỏ - Địa chất có PGS.TS. Trần Xuân Trường - Phó Hiệu trưởng, ThS. Dương Thị Tuyết Nhung - Phó Trưởng phòng HCTH và các cán bộ, viên chức của Phòng HCTH, Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Đón tiếp đoàn, về phía Trường Đại học Vinh có PGS.TS. Thái Văn Thành - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, ThS. Nguyễn Hồng Soa - Trưởng phòng HCTH cùng cán bộ, viên chức của Phòng HCTH.

Thay mặt lãnh đạo Trường Đại học Vinh, PGS.TS. Thái Văn Thành đã nhiệt liệt chào đón đoàn công tác của Trường Đại học Mỏ - Địa chất, giới thiệu với đoàn những đặc điểm khái quát chính về 57 năm phát triển của Nhà trường, đặc biệt là công tác cải cách hành chính, bộ phận một cửa, thi đua - khen thưởng, là những vấn đề mà đoàn công tác của Trường Đại học Mỏ - Địa chất mong muốn được tham quan, trao đổi kinh nghiệm tại Trường Đại học Vinh.


PGS.TS. Trần Xuân Trường - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất đánh giá cao sự tiếp đón thịnh tình của Trường Đại học Vinh. Trường Đại học Mỏ - Địa chất cũng đã có lịch sử 50 năm phát triển, có nhiều nét tương đồng với Trường Đại học Vinh. PGS.TS. Trần Xuân Trường mong muốn qua buổi làm việc sẽ tham quan, học tập thêm mô hình công tác hành chính của Trường Đại học Vinh để có thể áp dụng tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất.


ThS. Dương Thị Tuyết Nhung - Phó Trưởng phòng HCTH, Trường Đại học Mỏ - Địa chất cũng bày tỏ mong muốn được tham quan, học hỏi về công tác tổ chức, quy trình xử lý các công việc tại Bộ phận một cửa, các vấn đề về thi đua - khen thưởng. Sắp tới đây, Trường Đại học Mỏ - Địa chất cũng sẽ triển khai thực hiện cơ chế một cửa để giải quyết các thủ tục hành chính cho sinh viên, học viên của Nhà trường.

Trao đổi tại buổi làm việc, ThS. Nguyễn Hồng Soa - Trưởng phòng HCTH, ThS. Lê Thị Mai Lâm - Phó Trưởng phòng HCTH và ThS. Lê Minh Giang - Tổ trưởng Bộ phận một cửa cũng đã cung cấp nhiều thông tin cho đoàn công tác của Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Phòng HCTH, Trường Đại học Vinh sẵn sàng hỗ trợ các thông tin, kinh nghiệm cho đơn vị bạn để cùng làm tốt các hoạt động vì người học.


Kết thúc buổi làm việc, đoàn công tác của Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã đi tham quan cơ sở vật chất, điều kiện, địa điểm của Phòng HCTH, Trường Đại học Vinh.  

Tin và ảnh: HN.