1. Nội dung

- Công bố Quyết định thành lập Viện Sư phạm Xã hội, Viện Khoa học xã hội và Nhân văn; các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo quản lý;

- Tổng kết năm học 2017 - 2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019.

2. Thành phần tham dự

- Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường;

- Ban Chấp hành Công đoàn trường, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh;

- Trưởng Ban Thanh tra nhân dân;

- Bí thư các Đảng bộ bộ phận, Bí thư các chi bộ;

- Trưởng, Phó trưởng các đơn vị trong toàn trường;

- Nhà giáo ưu tú, Giáo sư, Phó Giáo sư đang công tác tại Trường;

- Trưởng, Phó trưởng các bộ môn, tổ trưởng các tổ công tác; Trưởng ban nghiên cứu lý luận CDIO và nhóm nghiên cứu CDIO;

- Chủ tịch các Công đoàn bộ phận.

3. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: 01 buổi, từ 8 giờ 00', ngày 20/6/2018.

- Địa điểm: Hội trường A.

4. Các vấn đề lưu ý

- Trưởng các đơn vị lập danh sách đại biểu tham dự của đơn vị theo đúng thành phần như mục 2, gửi về Trường (qua phòng Hành chính Tổng hợp, trực tiếp ThS. Lê Minh Giang - Phó Trưởng phòng, điện thoại: 0904.777199, email: gianglm@vinhuni.edu.vn) trước 17 giờ 00', ngày 15/6/2018. Đại biểu vắng mặt, không tham dự Hội nghị được thì phải ghi rõ lý do;

- Đại biểu ngồi đúng vị trí chỗ ngồi trong Hội trường, mặc trang phục lịch sự, đeo phù hiệu viên chức.

Nhận được thông tri này, Nhà trường yêu cầu trưởng các đơn vị thông báo cho các thành phần tham dự biết, lập danh sách tổ chức cho đại biểu tham gia đầy đủ, đúng giờ./.