Thăm Bảo tàng Điện Biên Phủ

Đoàn đã đến dâng hương Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ (trên đồi F), Nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên Phủ, Tượng đài Chiến thắng (trên đồi D1); đến thăm các di tích lịch sử - cách mạng tiêu biểu gắn liền với chiến thắng lịch sử Điện Biên phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu": Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ (ở Mường Phăng), Di tích đồi A1, Bảo tàng Điện Biên Phủ, Hầm tướng Đờ Ca-xtơ-ri...

Lễ dâng hương Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ

Thăm Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ

Thăm hầm tướng Đờ Ca-xtơ-ri

Ngoài ra, Đoàn đã thăm và làm việc với Hội Cựu chiến binh Trường Cao đẳng Nghề tỉnh Điện Biên.

Làm việc với Hội Cựu chiến binh Trường Cao đẳng Nghề tỉnh Điện Biên

Thông qua tìm hiểu thực tế tại chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa, các đại biểu  nhận thức sâu sắc chủ nghĩa anh hùng cách mạng của dân tộc ta trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, đồng thời xác định rõ hơn trách nhiệm của "Bộ đội Cụ Hồ" trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Thăm Tượng đài Chiến thắng

TT. ĐHV