Phòng Hành chính Tổng hợp

Đinh Phan Khôi
Lê Minh Giang
Lường Hồng Phong
Nguyễn Thị Thu Hương
Hoàng Hà Nam
Hoàng Thị Thu Hường
Trần Thị Thúy Nga
Nguyễn Ngọc Quyến
Phạm Thị Hiền
Lê Thị Hải Yến
Lê Đức Thắng
Lê Văn Thông
Nguyễn Hữu Đường
Lê Thanh Trung