1
Bạn cần hỗ trợ?
Thứ hai, ngày 22 tháng 7 năm 2024
Chương trình công tác tháng 7, 8 năm 2024
09:25 10/07/2024
Chương trình số: 06/CTr-ĐHV ngày 09/7/2024
Báo cáo công tác tháng 6 năm 2024
09:21 10/07/2024
Báo cáo số: 54/BC-ĐHV ngày 09/7/2024
Chương trình công tác tháng 6 năm 2024
09:05 12/06/2024
Chương trình số: 05/CTr-ĐHV ngày 11/6/2024
Báo cáo công tác tháng 5 năm 2025
09:00 12/06/2024
Báo cáo số: 44/BC-ĐHV ngày 11/6/2024
Triệu tập tham dự Hội nghị lấy ý kiến chuyên gia về Đề án chuyển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh
16:30 23/05/2024
Thông tri số 16/TT-ĐHV ngày 23/5/2024 (Thay thế Thông tri số 15/TT-ĐHV ngày 23/5/2024)
Báo cáo công tác tháng 4 năm 2024
11:07 10/05/2024
Báo cáo số: 38/BC-ĐHV ngày 10/5/2024
Chương trình công tác tháng 5 năm 2024
11:07 10/05/2024
Chương trình số: 04/CTr-ĐHV ngày 10/5/2024
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (0238)3855452 Fax: (0238)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: TS. Đinh Phan Khôi - Trưởng phòng
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.