Tham dự trực tiếp buổi đánh giá luận án có GS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Nhà trường; TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng; TS Nguyễn Thị Thu Cúc, Trưởng khoa Kinh tế; TS. Đinh Phan Khôi, Trưởng phòng Đào tạo Sau đại học; TS. Hồ Thị Diệu Ánh, Chủ nhiệm chuyên ngành đào tạo tiến sĩ Quản lý kinh tế; các thành viên trong Hội đồng đánh giá luận án gồm: PGS.TS. Trần Đình Thao, Học viện Nông nghiệp Việt Nam - Phản biện 3;  TS. Thái Thị Kim Oanh, Trường Đại học Vinh - Thư ký; PGS.TS. Đỗ Thị Phi Hoài, Trường Đại học Vinh - Ủy viên; PGS.TS. Lê Thị Kim Nhung - Trường Đại học Thương mại - Ủy viên.

Tham dự trực tuyến buổi đánh giá luận án gồm có: GS.TS. Trần Thọ Đạt, Trường Đại học Kinh tế quốc dân - Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS. Mai Ngọc Anh, Trường Đại học Kinh tế quốc dân - Phản biện 1; PGS.TS. Vũ Thanh Sơn, Ban Tổ chức Trung ương - Phản biện 2; một số cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Vinh cùng bạn bè, người thân của nghiên cứu sinh và những người quan tâm. Buổi đánh giá luận án được công khai rộng rãi bằng hình thức trực tuyến qua phần mềm Zoom với thông tin đăng nhập được thông báo trên Lịch công tác của Nhà trường.Quang cảnh buổi đánh giá luận án tiến sĩ


Toàn cảnh buổi đánh giá luận án qua phần mềm

Nghiên cứu sinh Đinh Xuân Hùng là nghiên cứu sinh đầu tiên của chuyên ngành Quản lý kinh tế và là nghiên cứu sinh thứ 220 của Trường Đại học Vinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp trường. Đây cũng là nghiên cứu sinh đầu tiên của Trường Đại học Vinh được áp dụng đánh giá luận án tiến sĩ theo hình thức trực tuyến.


Nghiên cứu sinh trình bày tóm tắt luận án

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, buổi đánh giá luận án tiến sĩ được áp dụng hình thức trực tuyến rất phù hợp để bảo đảm tiến độ học tập và tốt nghiệp của người học không bị gián đoạn. Kết thúc buổi đánh giá luận án tiến sĩ, Hội đồng đánh giá đã nhất trí thông qua luận án, đề nghị Trường Đại học Vinh công nhận trình độ và cấp bằng tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Đinh Xuân Hùng.


Thành viên Hội đồng và đại biểu ở xa tham dự buổi đánh giá luận án qua phần mềm Zoom


GS.TS. Trần Thọ Đạt - Chủ tịch Hội đồng điều hành buổi đánh giá luận án


TS. Thái Thị Kim Oanh - Thư ký Hội đồng đọc lý lịch khoa học của nghiên cứu sinh


PGS.TS. Mai Ngọc Anh - Phản biện 1 đọc nhận xét


PGS.TS. Vũ Thanh Sơn - Phản biện 2 đọc nhận xét


PGS.TS. Trần Đình Thao - Phản biện 3 đọc nhận xét


PGS.TS. Lê Thị Kim Nhung - Ủy viên phát biểu và đặt câu hỏi


PGS.TS. Đỗ Thị Phi Hoài - Ủy viên phát biểu và đặt câu hỏi


Các trao đổi của Hội đồng với nghiên cứu sinh


PGS.TS. Lê Quốc Hội - đại diện tập thể hướng dẫn nghiên cứu sinh phát biểu

Thay mặt cơ sở đào tạo, GS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường trân trọng cảm ơn các thành viên Hội đồng đánh giá luận án đã ủng hộ Trường Trường Đại học Vinh triển khai đánh giá luận án bằng hình thức trực tuyến. Giáo sư Hiệu trưởng cũng chúc mừng nghiên cứu sinh Đinh Xuân Hùng bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp trường, đồng thời biểu dương Trung tâm Công nghệ Thông tin, Phòng Đào tạo Sau đại học và các đơn vị liên quan đã có nhiều nỗ lực trong việc tham mưu xây dựng quy định, chuẩn bị kịch bản và điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo cho việc đánh giá luận án bằng hình thức trực tuyến.GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT Nhà trường phát biểu và tặng hoa chúc mừng NCS Đinh Xuân Hùng


Phòng ĐT SĐH, BPTT