Tham dự chương trình có TS. Trần Bá Tiến - Phó Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Trần Đình Quang - Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học Vinh; các đại biểu thuộc Hội đồng Tự đánh giá, Ban Thư ký và các nhóm chuyên trách của 2 chương trình đào tạo.

Đại biểu tham dự Tập huấn

Nội dung chương trình tập huấn tập trung vào việc hướng dẫn cách thức tổ chức viết SAR, làm rõ các nội dung chính cũng như nội hàm các thuật ngữ của SAR. Đặc biệt trong chương trình tập huấn, chuyên gia đã chỉ ra các công việc cần chuẩn bị sớm cho công tác đánh giá ngoài như xác định triết lý giáo dục của Nhà trường, khảo sát các bên liên quan (nhất là cựu sinh viên và nhà tuyển dụng), hoàn thiện bản mô tả chương trình đào tạo, hoàn thiện website bằng tiếng Anh của 2 chương trình đào tạo, công tác đảm bảo an toàn và phòng cháy chữa cháy cơ sở vật chất,...

TS. Huỳnh Phương Nam -Trưởng khoa Xây dựng và Cầu đường, Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

Bên cạnh đó chuyên gia còn hướng dẫn cách thức chuẩn bị đánh giá ngoài và đón đoàn đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn của AUN.

Kết thúc 1 ngày tập huấn, các thành viên trong Hội đồng Tự đánh giá, Ban Thư ký, các nhóm chuyên trách của 2 chương trình đào tạo cơ bản đã nắm được cách thức tổ chức, cách viết báo cáo tự đánh giá, minh chứng và công tác chuẩn bị cho đánh giá ngoài chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA.

TS. Trần Đình Quang - Giám đốc Trung tâm KĐCLGD Trường Đại học Vinh

Trong thời gian tới, Nhà trường, Viện Sư phạm Tự nhiên, Viện Kỹ thuật và Công nghệ sẽ tiếp tục hoàn thiện các báo cáo tự đánh giá 2 chương trình đào tạo Sư phạm Toán học và Kỹ sư Công nghệ thông tin theo Bộ tiêu chuẩn kiểm định AUN-QA, sẵn sàng đón đoàn chuyên gia về kiểm định chất lượng các ngành đào tạo của Nhà trường.

Kim Oanh