Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường; Ban Chấp hành Công đoàn trường, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh; Trưởng Ban Thanh tra nhân dân; Bí thư các Đảng bộ bộ phận, Bí thư các chi bộ; Trưởng, phó các đơn vị; Nhà giáo ưu tú, cán bộ có học hàm Giáo sư, Phó Giáo sư; Trưởng, phó các bộ môn, tổ trưởng các tổ công tác và Chủ tịch các Công đoàn bộ phận. GS.TS.NGƯT. Đinh Xuân Khoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng và TS. Nguyễn Ngọc Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng chủ trì Hội nghị.

Đại biểu tham dự Hội nghị

GS.TS.NGƯT. Đinh Xuân Khoa phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Chủ trì Hội nghị

Báo cáo tổng kết công tác năm học 2018 - 2019, PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng đã đánh giá: Năm học 2018 - 2019, Nhà trường đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu được đề ra tại Kế hoạch năm học, Nghị quyết Hội nghị đại biểu công chức, viên chức, Nghị quyết của Hội đồng trường.

Năm học qua, toàn trường đã tập trung hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXI và chương trình công tác của nhiệm kỳ Hiệu trưởng 2015 - 2020, tiếp tục phấn đấu thực hiện mục tiêu đưa Trường Đại học Vinh trở thành Trường trọng điểm quốc gia, là thành viên của Mạng lưới đảm bảo chất lượng các trường đại học ASEAN (AUN-QA).

PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng báo cáo tổng kết năm học 2018 - 2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020

Điểm nổi bật trong năm học, Nhà trường đã triển khai thực hiện Chiến lược phát triển trường giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; ban hành Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2015 và Kế hoạch triển khai thực hiện, Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh; tiếp tục xây dựng và triển khai đào tạo đại học chính quy tiếp cận CDIO; tiến hành kiểm định và được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội trao Giấy chứng nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục cho 3 Chương trình đào tạo chính quy: Cử nhân Ngôn ngữ Anh, Cử nhân Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng; tiếp tục thực hiện việc tái cấu trúc, tổ chức tốt các hoạt động đào tạo, thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học"...

Triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020, PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng yêu cầu các đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong trường tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Nghị quyết số 20-NQ/TW về phát triển khoa học và công nghệ, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXI và kết luận của Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020; Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển trường giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Tiếp tục triển khai chương trình đào tạo tiếp cận CDIO, phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường đại học trọng điểm. Năm học này, Nhà trường cũng tổng kết nhiệm kỳ Hiệu trưởng 2015 - 2020 và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập (1959 - 2019).

Báo cáo sơ kết công tác Xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019, TS. Nguyễn Ngọc Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng cũng nêu bật các kết quả mà Đảng ủy Trường đã chỉ đạo và thực hiện được. Đảng ủy đã thực hiện quy trình bổ sung 5 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, 3 ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, bầu bổ sung Phó Bí thư Đảng ủy và Phó Hiệu trưởng Nhà trường nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đảng ủy, Ban Giám hiệu cũng đã chỉ đạo thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường...

TS. Nguyễn Ngọc Hiền báo cáo sơ kết công tác Xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019, triển khai công tác Xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2019

PGS.TS. Nguyễn Hoa Du - Chủ tịch Hội đồng trường báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng trường trong năm học

Các ý kiến phát biểu trực tiếp tại Hội nghị của đại biểu

Sau khi nghe những ý kiến thảo luận của các đại biểu và quá trình trao đổi trực tiếp, GS.TS.NGƯT. Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng kết luận: Trong giai đoạn mới với không ít khó khăn, yêu cầu cán bộ, viên chức toàn trường cần đoàn kết, nhất trí để thực hiện các giải pháp tiếp tục xây dựng và phát triển Nhà trường: củng cố và phát triển các ngành đào tạo giáo viên bằng việc thành lập Trường Đại học Sư phạm trực thuộc Nhà trường; xem xét và giữ sinh viên xuất sắc làm giảng viên, giáo viên để bổ sung nguồn nhân lực cho các ngành đào tạo, nhất là các ngành khoa học xã hội; đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng tuyển sinh, giảng dạy cao học, giảng dạy hệ vừa làm vừa học; phát triển nghiên cứu khoa học.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Nhà trường đã tổ chức đón nhận các danh hiệu, phần thưởng cao quý. Dịp này, có 7 cá nhân được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp Bộ" đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liên tục từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2017 - 2018; 9 tập thể được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" năm học 2017 - 2018; 2 tập thể và 8 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2017 - 2018.

Đón nhận các danh hiệu, phần thưởng cao quý

Bài và ảnh: HN