Trong không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020), Ngày Quốc tế Lao động 1/5, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thực hiện Công văn số 3309/BGDĐT-TĐKT ngày 01/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước ngành Giáo dục năm 2020, Trường Đại học Vinh tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường; Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường; Bí thư các Đảng bộ bộ phận, Bí thư các chi bộ cán bộ; Trưởng, Phó các đơn vị; Ban Thường vụ Công đoàn trường, Chủ tịch các Công đoàn bộ phận; Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; các cán bộ là Nhà giáo ưu tú đang công tác tại Trường và đã nghỉ hưu trong 5 năm (2015 - 2020); các cán bộ được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Chiến sĩ thi đua cấp Bộ và được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động trong 5 năm (2010 - 2015); đại biểu bầu từ các đơn vị là những cá nhân tiêu biểu. GS.TS.NGƯT. Đinh Xuân Khoa - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Nhà trường; GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng và TS. Phạm Thị Bình - Ủy viên BCH Đảng bộ trường, Chủ tịch Công đoàn trường chủ trì Hội nghị.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Trước khi tổ chức Hội nghị, các đại biểu tham dự đã triển khai rửa tay kháng khuẩn để phòng, chống dịch Covid-19. Và mở đầu Hội nghị, thực hiện Hướng dẫn số 22 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc hướng dẫn hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam "Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19", TS. Phạm Thị Bình - Chủ tịch Công đoàn trường đã phát động cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên Trường Đại học Vinh tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

TS. Phạm Thị Bình - Chủ tịch Công đoàn trường phát động tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Báo cáo Hội nghị, GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng đã tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025 của Nhà trường.

Ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, mở đầu phong trào thi đua yêu nước của dân tộc ta. Hưởng ứng lời kêu gọi ấy, 72 năm qua toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đã phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, góp phần tạo nên động lực to lớn, cổ vũ, động viên đồng bào và chiến sĩ cả nước vượt qua khó khăn, gian khổ, chung sức, đồng lòng, làm nên những thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ.

Phát huy truyền thống, thi đua ái quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng, trong 5 năm qua, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, Trường Đại học Vinh cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, toàn Trường đã thu được nhiều thắng lợi to lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Trường.

GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo tại Hội nghị

Trong 5 năm qua, công tác thi đua, khen thưởng của Nhà trường đã có những bước chuyển tích cực cả về nội dung và hình thức, đi vào chiều sâu, thực chất. Việc khen thưởng theo đúng thủ tục, quy trình, kịp thời, đúng người, đúng việc đã có tác dụng động viên khuyến khích rất lớn đối với cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên tạo nguồn động lực thúc đẩy tích cực cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong đơn vị. Các phong trào thi đua của Nhà trường được thực hiện theo đúng quy định, phát động phong trào thi đua, tổ chức cho cá nhân và tập thể đăng ký thi đua và sơ kết, tổng kết thi đua, đưa phong trào thi đua gắn với thực tiễn. Công tác xây dựng, tôn vinh tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến những năm gần đây đã được chú trọng. Hàng năm, nhà trường xem xét, lựa chọn các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong hoạt động thực tiễn để đề nghị cấp trên khen thưởng. Chính vì vậy, kết quả thi đua trong 5 năm qua luôn là động lực thúc đẩy các phong trào và hoạt động của Nhà trường.

Phát biểu tại Hội nghị, GS.TS.NGƯT. Đinh Xuân Khoa - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Nhà trường cũng nhấn mạnh: Trong 5 năm qua, tiếp tục thực hiện đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, thực hiện phương hướng, nhiệm vụ Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ VI, công tác thi đua, khen thưởng trong toàn Trường đã thu được nhiều kết quả thiết thực. Bên cạnh phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" và phòng trào thi đua "Dạy tốt - Học tốt" đã trở thành truyền thống của ngành trong nhiều năm qua; việc thực hiện các phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở", "Nghệ An làm theo lời Bác dặn"; các cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo", "Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm" đã được triển khai có hiệu quả. Các phong trào thi đua và các cuộc vận động tạo nên bước đột phá trong công tác thi đua, khen thưởng của ngành Giáo dục và Đào tạo nói chung, của Trường Đại học Vinh nói riêng. Từ năm 2015 đến nay, đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến được Đảng, Nhà nước, ngành giáo dục khen thưởng và xã hội tôn vinh.

GS.TS.NGƯT. Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Nhà trường phát biểu và phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn Trường, thiết thực thực hiện đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội thi đua yêu nước ngành Giáo dục năm 2020, đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và các ngày lễ lớn trong năm 2020; tiếp tục thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu: "Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua Dạy tốt - Học tốt", "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất", phát huy những kết quả thi đua đã đạt được trong 5 năm qua, từ diễn đàn Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025, GS.TS.NGƯT. Đinh Xuân Khoa - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Nhà trường đã thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường phát động phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020 trong đội ngũ cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên toàn Trường

Một là, động viên đội ngũ cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên hăng hái thi đua dạy tốt, học tốt và công tác tốt, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXII, hướng tới "Phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh trọng điểm quốc gia, nằm trong top 500 đại học hàng đầu của Châu Á". Trước mắt, nỗ lực đầy lùi dịch bệnh Covid-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2019 - 2020, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đội ngũ cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên tích cực học tập các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức, quán triệt và thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành và Nhà trường trong giai đoạn mới, giai đoạn triển khai thực hiện Luật sửa đổi một số điều của Luật Giáo dục đại học và tinh thần tự chủ đại học. Tập trung đổi mới quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, khả năng lập nghiệp, khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên, học viên.

Ba là, tiếp tục thực hiện việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở", "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học", "Nghệ An làm theo lời Bác dặn" bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần chuyển biến từ nhận thức đến hành động của đội ngũ cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, huy động tối đa các nguồn lực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chăm lo phát triển sự nghiệp xây dựng và phát triển Trường.

Bốn là, tiếp tục thực hiện các cuộc vận động "Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm", "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"; đẩy mạnh phong trào tự học, tự bồi dưỡng; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy và nghiên cứu khoa học; triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, phát huy sáng kiến kinh nghiệm, đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng bài giảng. Xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức và nhà giáo có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, lối sống văn hoá lành mạnh, trình độ chuyên môn cao, nghiệp vụ giỏi.

Năm là, đẩy mạnh phong trào học tập tốt, rèn luyện tốt, lập nghiệp, khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên, học viên. Tăng cường giáo dục đạo đức, lý tưởng, bản lĩnh chính trị, rèn luyện kỹ năng sống, ứng xử cho học sinh, sinh viên. Giáo dục tinh thần tự học và nghiên cứu khoa học cho học sinh, sinh viên, học viên, nâng cao chất lượng đào tạo các bậc học, ngành học trong toàn Trường, hướng tới có ngành đạt chuẩn quốc tế.

Trên tinh thần "Đổi mới căn bản, toàn diện; thúc đẩy hợp tác, sáng tạo", Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường kêu gọi đội ngũ cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên trong toàn Trường thực hiện tốt hơn nữa các phong trào thi đua, dạy tốt, học tốt và công tác tốt, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra.

Tại Hội nghị, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Nhà trường đã khen thưởng 10 tập thể và 46 cá nhân là những điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, đóng góp tích cực vào công tác xây dựng và phát triển Nhà trường.

Trao giấy khen và phần thưởng cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc

Bài và ảnh: HN