Tham dự Hội nghị có đầy đủ cán bộ, viên chức của Phòng. Cùng tham dự Hội nghị còn có GS.TS. Đinh Xuân Khoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đại diện Ban Thường vụ Công đoàn trường và một số phòng ban liên quan.

Chủ trì và thư ký Hội nghị

Trong năm học 2018 - 2019 vừa qua, cán bộ, viên chức và tập thể Phòng Hành chính Tổng hợp tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường, của trực tiếp đồng chí Hiệu trưởng; Cơ sở vật chất, trang thiết bị được cung cấp cơ bản đầy đủ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phân công công tác. Phòng luôn nhận được sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của các đơn vị; nội bộ đoàn kết, nhất trí cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ. Hiện tại Phòng có 16 cán bộ, viên chức (trong đó có 8 thạc sĩ).

Tuy đầu mối và khối lượng công việc ngày càng nhiều trong khi số cán bộ, viên chức của Phòng ít, nhưng trong mọi mặt công tác, Phòng đã tích cực chủ động và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ. Cán bộ, viên chức của Phòng đã rất tích cực học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ (2 đồng chí hoàn thành cao học thạc sĩ, 1 đồng chí đang tiếp tục làm nghiên cứu sinh, 3 đồng chí đang theo học cao học thạc sĩ, 3 đồng chí hoàn thành lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, 1 đồng chí hoàn thành khóa đào tạo Quản lý dự án trung cấp của Word Bank).

Trong công tác chuyên môn, ngoài hoàn thành xuất sắc các công việc theo chức năng, nhiệm vụ, Phòng cũng tham gia nhiều hoạt động của Nhà trường, góp phần cùng với Nhà trường hoàn thành thắng lợi năm học 2018 - 2019. Kết quả công tác thi đua của Phòng trong năm học là: Tập thể Phòng được được đề nghị công nhận Danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc; 01 cá nhân được đề nghị công nhận Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, GS.TS. Đinh Xuân Khoa - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã đánh giá cao vai trò của Phòng Hành chính Tổng hợp trong các hoạt động của Nhà trường. Đồng chí Hiệu trưởng nêu một số kết quả, hạn chế cũng như nhấn mạnh một số trọng tâm công tác của Phòng Hành chính Tổng hợp trong năm học mới và đề nghị cán bộ, viên chức của Phòng cần phát huy hơn nữa những mặt ưu điểm, tích cực, khắc phục những mặt còn hạn chế để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng và phát triển Nhà trường trong giai đoạn mới.

Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng, các ý kiến đóng góp của cán bộ, viên chức trong đơn vị, Phòng Hành chính Tổng hợp xác định nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 của Phòng là  tiếp tục thực hiện các công tác được giao theo đúng chức năng, nhiệm vụ; cùng với toàn trường phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường đại học trọng điểm, tiếp tục triển khai chương trình đào tạo tiếp cận CDIO; chuẩn bị chu đáo và phối hợp tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập Trường.

Phòng định hướng các hoạt động lớn năm học 2019 - 2020 như sau:

1. Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nghiêm túc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, văn bản của cấp trên. Làm tốt công tác chính trị, tư tưởng; tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi mặt hoạt động; thực hiện tốt phong trào xây dựng nếp sống văn hóa nơi công sở của Phòng.

2. Tham mưu cho Nhà trường về chương trình công tác, phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019 - 2020. Triển khai và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng ủy và Nhà trường về thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.

3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổng hợp, hành chính; tham mưu và chuẩn bị để tổ chức tốt các sự kiện hoạt động của chính quyền và đoàn thể; phục vụ tốt các hoạt động quan trọng trong năm học 2019 - 2020, đặc biệt là Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường, tổng kết nhiệm kỳ Hiệu trưởng 2015 - 2020.

4. Tiếp tục nghiên cứu, cải tiến để phân công lao động hợp lý, mỗi người có thể làm được nhiều việc và tạo môi trường thuận lợi để mọi người phát huy tính sáng tạo trong lao động, nhằm nâng cao toàn diện hiệu suất, hiệu quả chất lượng công tác của toàn đơn vị. Chuẩn bị để tiếp nhận các công việc mới do Nhà trường phân công.

Cán bộ, viên chức Phòng Hành chính Tổng hợp năm học 2019 - 2020

5. Một số vấn đề cần tập trung giải quyết:

- Xây dựng kế hoạch áp dụng và được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO TCVN 9001:2015 cho Nhà trường.

- Chủ động, sáng tạo, nhanh nhạy trong hoạt động truyền thông; phối hợp tổ chức tốt và hiệu quả hoạt động quảng bá tuyển sinh và công tác tuyển sinh.

- Tham mưu Nhà trường tổ chức Giao ban công tác văn phòng mỗi tháng 1 lần; ban hành văn bản về công tác rà soát, kiểm tra và hủy tài liệu hết giá trị theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Làm tốt công tác phối hợp với các đơn vị để chuẩn bị các dữ liệu đầy đủ, đồng bộ, phục vụ cho các hoạt động của Nhà trường và làm các báo cáo thống kê theo yêu cầu của các cơ quan.

- Chấn chỉnh và làm tốt công tác bảo vệ bí mật Nhà nước theo các quy chế, quy định hiện hành.

6. Tất cả cán bộ, viên chức đều hoàn thành nhiệm vụ, phấn đấu 100% cán bộ, viên chức đạt danh hiệu lao động tiên tiến và 3 cán bộ, viên chức đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua.

HN