1. Nội dung

- Tổng kết năm học 2019 - 2020, triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021.

- Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và định hướng công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2020.

2. Thành phần tham dự

- Đảng ủy, Ban Giám hiệu, thành viên Hội đồng trường trong Trường.

- Ban Chấp hành Công đoàn trường, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh.

- Trưởng Ban Thanh tra nhân dân.

- Bí thư các Đảng bộ bộ phận, Bí thư các chi bộ.

- Trưởng, phó các đơn vị.

- Nhà giáo ưu tú, cán bộ có học hàm Giáo sư, Phó Giáo sư.

- Trưởng, Phó các bộ môn; Tổ trưởng các tổ công tác.

- Chủ tịch các Công đoàn bộ phận.

3. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: 02 ngày, từ ngày 28/6 đến 29/6/2020.

- Địa điểm: Vinpearl Discovery Cửa Hội.

4. Các vấn đề lưu ý

- Các đơn vị lập danh sách đại biểu tham dự theo mẫu đính kèm, gửi về Trường (qua phòng Hành chính Tổng hợp, trực tiếp ThS. Nguyễn Quốc Dũng - Phó Trưởng phòng, email: nguyenquocdungdhv@gmail.com) trước 17 giờ 00', ngày 23/6/2020.

- Đại biểu có mặt tại Sân nhà A0 từ 14 giờ 00', ngày 28/6/2020. Xe xuất phát từ 14 giờ 30'.

- Đại biểu chuẩn bị hành lý, tư trang gọn gàng, cần chuẩn bị trang phục lịch sự để tham dự phiên chính của Hội nghị trong sáng ngày 29/6/2020.

- Đại biểu lên đúng số xe và chỗ ngồi trên xe, ở đúng phòng ở khách sạn theo bố trí của Ban Tổ chức.

Nhà trường yêu cầu trưởng các đơn vị thông báo cho các thành phần tham dự biết và tham gia đầy đủ, đúng giờ./

Xem File đính kèm

Mẫu đăng ký đại biểu