Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-ĐHV ngày 14/5/2019 về việc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm học 2018 - 2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020; Kế hoạch số 28/KH-ĐHV ngày 31/5/2019 về việc tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả tái cấu trúc các đơn vị thuộc Trường Đại học Vinh, Nhà trường quyết định triệu tập đại biểu tham dự các Hội nghị như sau.

1. Nội dung

- Tổng kết năm học 2018 - 2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.

- Sơ kết công tác Xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019 và định hướng công tác Xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2019.

- Tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả tái cấu trúc các đơn vị thuộc Trường Đại học Vinh.

2. Thành phần tham dự

- Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường.

- Ban Chấp hành Công đoàn trường, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh.

- Trưởng Ban Thanh tra nhân dân.

- Bí thư các Đảng bộ bộ phận, Bí thư các chi bộ.

- Trưởng, phó các đơn vị trong toàn trường.

- Nhà giáo ưu tú, cán bộ có học hàm Giáo sư, Phó Giáo sư.

- Trưởng, Phó các bộ môn; Tổ trưởng các tổ công tác.

- Chủ tịch các Công đoàn bộ phận.

3. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: 03 ngày, từ ngày 28/6 đến 30/6/2019.

- Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Hà Nam

(Phường Quang Trung, Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam).

4. Các vấn đề lưu ý

- Đại biểu có mặt tại Sân nhà A0 từ 12 giờ 30', ngày 28/6/2019. Xe xuất phát từ 13 giờ 00'.

- Đại biểu chuẩn bị hành lý, tư trang gọn gàng, cần chuẩn bị trang phục lịch sự để tham dự phiên chính của Hội nghị trong ngày 29/6/2019; trang phục phù hợp để đi tham quan Chùa Hương, Chùa Tam Chúc trong các ngày 29/6 và 30/6/2019.

- Đại biểu lên đúng số xe và chỗ ngồi trên xe, ở đúng phòng ở khách sạn theo bố trí của Ban Tổ chức.

- Nếu có sự thay đổi số lượng đại biểu so với đăng ký, yêu cầu Trưởng các đơn vị báo về Trường (qua phòng Hành chính Tổng hợp, trực tiếp ThS. Hoàng Hà Nam - Trưởng Bộ phận Truyền thông) trước 13 giờ 00', ngày 27/6/2019.

Nhà trường yêu cầu trưởng các đơn vị thông báo cho các thành phần tham dự biết và tham gia đầy đủ, đúng giờ./.