Thực hiện Thông báo số 89/TB-VPCP ngày 10/3/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 5543-CV/TU ngày 16/3/2020 của Tỉnh ủy Nghệ An về việc tổ chức làm việc trong điều kiện phòng chống Covid-19, Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị, Trưởng các đoàn thể quần chúng nghiêm túc triển khai thực hiện các giải pháp để tổ chức học tập, làm việc trong điều kiện phòng, chống Covid-19 như sau:

1. Tuyên truyền và yêu cầu cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang thường xuyên tại các nơi tập trung đông người (lớp học, sân trường, nhà ăn, nhà thi đấu thể thao, sân vận động...). Khẩu trang được sử dụng là khẩu trang y tế hoặc khẩu trang vải; cách sử dụng tuân thủ theo hướng dẫn của Bộ Y tế, kết hợp với các biện pháp vệ sinh cá nhân, vệ sinh vật dụng, dụng cụ và rửa tay bằng xà phòng.

2. Tuyên truyền và yêu cầu cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên thực hiện nghiêm và trung thực trong việc khai báo y tế toàn dân qua Hệ thống thông tin quản lý khai báo y tế của bộ Y tế; khai báo y tế qua Hệ thống thông tin quản lý khai báo y tế của Nhà trường.

3. Hạn chế việc tổ chức hội họp, tập trung đông người. Tăng cường việc tổ chức hội nghị, họp theo hình thức trực tuyến; khi tổ chức hội nghị trực tuyến, họp trực tuyến thì phải lựa chọn địa điểm phù hợp, giảm thời gian tổ chức và thành phần dự để hạn chế tiếp xúc đông người. Hạn chế tối đa kế hoạch làm việc, đón khách nếu không thực sự cần thiết và phải được sự đồng ý của Ban Giám hiệu Nhà trường. Nếu cần thiết phải tổ chức các hoạt động hội nghị, họp, làm việc, đón khách..., đơn vị tổ chức phải thực hiện đầy đủ, nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch trước, trong và sau hoạt động.

Trên đây là một số giải pháp để tổ chức học tập, làm việc trong điều kiện phòng, chống Covid-19. Nhận được công văn này, Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị, Trưởng các đoàn thể quần chúng nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Xem File đính kèm!