Bộ phận Truyền thông trân trọng giới thiệu tác phẩm và mong rằng sẽ tiếp tục được đón nhận nhiều sáng tác về Trường của các thế hệ cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường.

Các tác phẩm thơ, nhạc, văn xuôi... vui lòng gửi qua email: hoanghanam@vinhuni.edu.vn hoặc hoanghanamdhv@gmail.com.

 

LỬA TRÁI TIM

 

Mái đầu nửa bạc nửa xanh

Một thời bom đạn chiến tranh trắng trời

Ngọn đèn dầu nhỏ khêu khơi

Giấu trong góc cửa đêm trời kín mây

Ngỡ như sức yếu thân gầy

Bát cớm trộn nửa ngô mày xát xô

Chiến hào đất lửa cháy khô

Chông chênh lán học, mấp mô núi rừng

Viết trang giáo án nửa chừng

Nhấp nhoe nước mắt nhoi từng chữ ghi

Một thời xa nhớ chia ly

Thương em ngóng đợi những khi vắng nhà

Đâu rồi mùa phượng đỏ hoa

Gốc bàng xanh bóng, lời ca giảng đường?

Đèo cao hun hút mái trường

Bàn chân tìm lối lạc đường hoẵng kêu

Một thời đói khổ gieo neo

Vẫn say tiếng giảng Cầu Kiều... xa xưa

 

Bây giờ tóc đã lưa thưa

Mái đầu trắng bạc hồn mơ với đời

Giá còn được tuổi hai mươi

Để tôi sống lại một thời đạn bom

Trái tim ơi, lửa vẫn còn

Tình tôi mãi mãi sắt son với trường.

 

Nguyễn Trọng Tuất