Bộ phận Truyền thông trân trọng giới thiệu bài thơ họa của Nhà giáo Lê Đình Sơn và trân trọng kính mời các thế hệ cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên tiếp tục hưởng ứng, tham gia cuộc thi và có các bài thơ họa lại bài thơ xướng.

Các bài thơ họa lại bài thơ xướng xin vui lòng gửi trực tiếp về Ban Tổ chức qua Văn phòng Công đoàn Trường và Bộ phận Truyền thông hoặc các email: congdoandhv@gmail.com, hoanghanam@vinhuni.edu.vn

 

Bài thơ xướng:

Một khúc tâm tình 60 năm Trường Đại học Vinh

 

Đón hội trường Vinh tuổi sáu mươi

Thức cùng hoài niệm đẹp trong đời

Miền quê đất Nghệ tình thơm thảo

Bản núi trời Thanh nghĩa sáng ngời

Trải nghiệm trưởng thành nghề dạy học

Chăm lo thơ trẻ nghiệp trồng người

Niềm vui gặp gỡ bên thầy, bạn

Hạnh phúc tràn về khắp mọi nơi.

 

Đào Tam - Nguyên CBGD khoa Toán

Vinh, ngày 4/6/2019

 

Bài họa:

Trường Vinh cảm tác

 

Sáu mươi rồi sẽ đền mười mươi

Tên tuổi Trường Vinh xứng với đời,

Nhớ thuở lên rừng ngô, sắn nướng

Vui thời xuống biển gió trăng ngời.

Rằng hay đào tạo lo rèn trí

Dẫu biết bồi chăm cốt dạy người,

Đại học đa ngành bền gốc đạo

Chim về tổ cũ, đẹp muôn nươi. 

 

Lê Đình Sơn