1
Bạn cần hỗ trợ?
Chủ nhật, ngày 1 tháng 8 năm 2021
Gửi câu hỏi Xóa trắng
A
1. Văn bằng, chứng chỉ theo quy định chỉ được cấp 01 lần.
Sinh viên, học viên bị mất mát, hư hỏng thì không được cấp lại. Nhà trường chỉ có thể cấp Bản sao từ sổ gốc cho các em thôi.
2. Bảng điểm thì có thể cấp lại.
Em liên hệ Bộ phận Một cửa (Phòng Hành chính Tổng hợp) Trường Đại học Vinh:
Tầng 1, Nhà Điều hành. Điện thoại: 0383.855452 / máy lẻ: 366
A
Em phải có quyết định tốt nghiệp hoặc quyết định cho thôi học của Nhà trường thì mới rút học bạ và hồ sơ gốc của em được nhé!
Nếu em chưa tốt nghiệp mà muốn thôi học thì em đến tại: Bộ phận Một cửa (Phòng Hành chính Tổng hợp) Trường Đại học Vinh:
Tầng 1, Nhà Điều hành. Điện thoại: 0383.855452 / máy lẻ: 366
để được hướng dẫn và làm thủ tục nhé!
(N)
A
Về hệ số học phí đối với tín chỉ thực tập và làm đồ án tốt nghiệp. Về vấn đề này phòng KH-TC xin trả lời như sau:
Theo Quyết định số 2494/QĐ-ĐHV ngày 20/7/2015 v/v ban hành định mức, hệ số học phí của hình thức đào tạo Đại học chính quy theo các khối ngành áp dụng từ năm học 2015-2016 thì:
- Đối với tín chỉ thực tập cuối khóa thì hệ số quy đổi là 1,4
- Đối với tín chỉ làm đồ án thì hệ số quy đổi là 1,5.
2 học phần thay thế các môn thi tốt nghiệp có nhân hệ số 1.5 em nhé!
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (0238)3855452 Fax: (0238)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: ThS. Nguyễn Hồng Soa - Trưởng phòng
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.