Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Lãnh đạo Tỉnh ủy Nghệ An và Trường Đại học Vinh tham quan gian trưng bày sách của hai đơn vị tại buổi Lễ

Tham dự buổi lễ về phía Quân khu 4 có Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính uỷ Quân khu; Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính uỷ Quân khu; Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; các đồng chí đại biểu của Cục Kỹ thuật, Cục Hậu cần, Cục Tham mưu, Văn phòng Bộ Tư lệnh, đại biểu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An và Trường Quân sự Quân khu 4 cùng các đồng chí đại biểu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục Chính trị Quân khu 4. Về phía Tỉnh ủy Nghệ An có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Về phía Trường Đại học Vinh có GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo; TS. Nguyễn Ngọc Hiền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; các đồng chí trong Đảng ủy, Thường trực Hội đồng trường; Ban Thường vụ Công đoàn, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên, Ban Thư ký Hội Sinh viên, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh; Trưởng, Phó các đơn vị thuộc và trực thuộc và đại biểu sinh viên.

Đại biểu tham dự buổi Lễ

Buổi lễ được tổ chức nhằm khẳng định một số kết quả trong việc phối hợp tổ chức các hoạt động giữa Cục Chính trị Quân khu 4 và Trường Đại học Vinh trong thời gian qua; đồng thời triển khai đồng bộ, thống nhất hoạt động phối hợp giữa 2 đơn vị giai đoạn 2022 - 2025 và những năm tiếp theo.

Thông qua Chương trình phối hợp, giúp cho cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên Trường Đại học Vinh hiểu rõ về bản chất truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam, Lực lượng vũ trang Quân khu 4 nói chung và Cục Chính trị nói riêng; góp phần tuyên truyền, lan tỏa phẩm chất tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới; từ đó củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và thành công của cách mạng Việt Nam. Đồng thời, giúp cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Chính trị mở rộng giao lưu, học hỏi, nâng cao kiến thức toàn diện, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

TS. Trần Bá Tiến - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh thông qua Chương trình phối hợp

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính uỷ Quân khu 4 ghi nhận, đánh giá cao kết quả phối hợp giữa Cục Chính trị Quân khu và Trường Đại học Vinh trong những thời gian qua. Đó là những hoạt động thiết thực, góp phần  thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của hai đơn vị. Đồng chí Trần Võ Dũng mong muốn Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022 - 2025 và những năm tiếp theo của Cục Chính trị Quân khu 4 và Trường Đại học Vinh đánh dấu bước phát triển mới, chính thức nâng mối quan hệ giữa hai đơn vị lên một tầm cao mới, chặt chẽ, khăng khít hơn; tạo điều kiện, tiền đề thuận lợi để tiếp tục củng cố, xây đắp tình đoàn kết gắn bó, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa Bộ Tư lệnh Quân khu nói chung, Cục Chính trị Quân khu nói riêng với Trường Đại học Vinh. Thời gian tới, đồng chí Chính ủy Quân khu yêu cầu hai đơn vị cần tổ chức phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, công tác giáo dục đào tạo; giáo dục truyền thống Quân đội, Lực lượng vũ trang Quân khu 4, Cục Chính trị và Trường Đại học Vinh cùng các sự kiện chính trị của hai đơn vị; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng, thực tập, tham quan trải nghiệm, triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học; phối hợp tham gia công tác dân vận, xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở một số địa phương đặc biệt khó khăn trên địa bàn Quân khu 4; phối hợp tổ chức xuất bản, tuyên truyền giới thiệu sách; các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu truyền thống, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ...

Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính uỷ Quân khu 4 phát biểu

Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 cho biết, trong những năm qua, các hoạt động phối hợp giữa Tư lệnh Quân khu nói chung, Cục Chính trị Quân khu nói riêng với Trường Đại học Vinh đã được các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ và cán bộ, giảng viên, sinh viên triển khai phối hợp đạt nhiều kết quả tốt. Với Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022 - 2025 và những năm tiếp theo, Cục Chính trị Quân khu tin tưởng hai đơn vị sẽ cùng nhau triển khai thực hiện tốt các nội dung đã xác định. Trong đó, trọng tâm là phải thường xuyên giáo dục cán bộ, chiến sĩ, viên chức, giảng viên, học sinh, sinh viên, học viên nâng cao nhận thức, xây dựng bản lĩnh chính trị; ý thức trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp của hai đơn vị; tuyên truyền về truyền thống của Quân đội, của Lực lượng vũ trang Quân khu, truyền thống của Nhà trường; vun đắp tình đoàn kết gắn bó giữa hai đơn vị; phối hợp tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương vững mạnh toàn diện; phối hợp giúp đỡ nhau trong đào tạo, bồi dưỡng, các hoạt động nghiên cứu, thực tế, trải nghiệm; tổ chức các hoạt động giao lưu...

Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh khẳng định: Chương trình ký kết là một hoạt động hết sức ý nghĩa của Nhà trường. Là một trong những trường đại học đầu tiên của nền giáo dục cách mạng Việt Nam, vinh dự đứng chân trên Quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Trường Đại học Vinh hiện nay là một cơ sở giáo dục đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, dẫn dắt sự phát triển giáo dục và đào tạo của khu vực Bắc Trung Bộ; là trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy sự phát triển của quốc gia và quốc tế. Đối với Trường Đại học Vinh, Chương trình phối hợp hoạt động với Cục Chính trị Quân khu 4 giúp Nhà trường khơi dậy và lan tỏa phẩm chất tốt đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" trong cán bộ, viên chức, người lao động và trong đông đảo học sinh, sinh viên. Đồng thời, thắt chặt thêm tình cảm gắn bó giữa hai đơn vị, cùng chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh.

GS.TS Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh phát biểu

Trên cơ sở đặc điểm chức năng, nhiệm vụ của hai đơn vị, trong giai đoạn 2022 - 2025 và các năm tiếp theo, Cục Chính trị Quân khu  4 và Trường Đại học Vinh sẽ phối hợp 4 nội dung:

1. Phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; truyền thống của Quân đội, nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; công tác giáo dục - đào tạo.

2. Phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, thực tập, tham quan trải nghiệm, triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học.

3. Phối hợp tham gia công tác dân vận, xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở một số địa phương đặc biệt khó khăn trên địa bàn Quân khu 4.

4. Phối hợp tổ chức xuất bản, tuyên truyền giới thiệu sách; các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu truyền thống, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ.

Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 và GS.TS Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh ký kết Chương trình phối hợp hoạt động

Lãnh đạo Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 và Tỉnh ủy Nghệ An tặng hoa chúc mừng Cục Chính trị Quân khu 4 và Trường Đại học Vinh


Đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc do Đoàn Văn công Quân khu 4 và Đội Văn nghệ xung kích Đoàn trường Đại học Vinh phối hợp biểu diễn

TT. ĐHV