"Trường thực hiện xác định chỉ tiêu tuyển sinh, tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo, cấp bằng theo các quy định hiện hành; đánh giá chất lượng và kiểm định chương trình đào tạo theo quy định tại khoản 5 điều 33 Luật Giáo dục đại học (đã được sửa đổi, bổ sung)", quyết định nêu rõ.

Việc được phép đào tạo ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên và ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý tiếp tục khẳng định vị thế và sứ mạng đào tạo và bồi dưỡng giáo viên của Trường Đại học Vinh, góp phần quan trọng cho việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Lễ khai giảng khóa đào tạo đại học hệ chính quy

Sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên có thể học tập nâng cao trình độ lên bậc Thạc sĩ ngành Vật lý, Hóa học hoặc Sinh học; sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý có thể học tập nâng cao trình độ lên bậc Thạc sĩ ngành Lịch sử hoặc Địa lý.

Sinh viên cũng có thể học ngành thứ 2 tương ứng các ngành ở trên với tỷ lệ học phần được công nhận kết quả lên tới trên 35%.

GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh cho biết: Từ năm 2021, Nhà trường đã cải tiến tất cả các chương trình đào tạo theo hướng đổi mới sáng tạo, trong đó 30% thời lượng được triển khai bằng hình thức dạy học dự án, gắn với thực tiễn việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Từ năm 2024, sinh viên tham gia các học phần dạy học dự án được hỗ trợ thêm kinh phí để thực hiện các dự án học tập. Những sinh viên có kết quả dự án tốt sẽ được Nhà trường khen thưởng.

Như vậy, từ năm 2024, Trường Đại học Vinh tuyển sinh và đào tạo 16 ngành sư phạm và 37 ngành ngoài sư phạm; trong đó có 8 ngành mới gồm: Sư phạm Khoa học tự nhiên, Sư phạm Lịch sử - Địa lý, Thú y, Khoa học cây trồng, Kinh tế số, Quốc tế học, Kiến trúc, Tâm lý học giáo dục.

TT. ĐHV