Các tiết mục văn nghệ chào mừng

Tham dự Hội nghị có GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng, Chủ trì Hội nghị; TS. Nguyễn Ngọc Hiền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; các đồng chí trong Đảng ủy, Thường trực Hội đồng trường, Ban Giám hiệu; các đồng chí thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; Ban Thường vụ Công đoàn trường, Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Thư ký Hội sinh viên; Trưởng, Phó các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường; Trưởng các khoa, các đơn vị của Trường Sư phạm, Trường Kinh tế, Trường KHXH&NV, Viện NC&ĐT trực tuyến; Đại diện các tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ GD&ĐT, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; các tập thể, cá nhân được tặng Giấy khen của Hiệu trưởng có thành tích xuất sắc năm 2021.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Hội nghị là diễn đàn đề cao tinh thần thi đua, khuyến khích đổi mới công tác quản lý, quản trị Nhà trường, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo của đội ngũ nhà giáo trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh cải cách hành chính; khơi dậy tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh, sinh viên, học viên trong học tập, rèn luyện, khởi nghiệp; phát huy sáng kiến, huy động các nguồn lực, chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả đại dịch Covid-19, đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Vinh lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Hội nghị đại biểu viên chức, người lao động năm 2021.

GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng; TS. Trần Bá Tiến - Phó Hiệu trưởng và TS. Phạm Thị Bình - Chủ tịch Công đoàn trường chủ trì Hội nghị

Ngày 13/03/2022, Hội đồng trường Trường Đại học Vinh đã tổ chức kỳ họp thứ X để xem xét, quyết định một số nội dung liên quan đến các mặt hoạt động của Nhà trường. Tại kỳ họp, các thành viên Hội đồng trường đã dành thời gian nghiên cứu, thảo luận và thống nhất quyết nghị phê duyệt kế hoạch, các chỉ tiêu năm 2022.

Căn cứ Nghị quyết của kỳ họp thứ X Hội đồng trường, tại Hội nghị, TS. Trần Bá Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng đã thay mặt Lãnh đạo Nhà trường giao các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022 cho các đơn vị; TS. Phạm Thị Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn trường đã triển khai kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022.

TS. Trần Bá Tiến - Phó Hiệu trưởng giao các nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022 cho các đơn vị

TS. Phạm Thị Bình - Chủ tịch Công đoàn trường triển khai Kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua

Năm 2022, Hội đồng thi đua - khen thưởng yêu cầu Phong trào thi đua được quán triệt, tuyên truyền và triển khai sâu rộng tới tất cả các đơn vị thuộc và trực thuộc, các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên; xác định thành tích trong Phong trào thi đua bằng các chỉ số thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022, chất lượng công việc, hiệu quả đạt được. Trưởng các đơn vị, các đoàn thể quần chúng có trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện Phong trào thi đua, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện; kịp thời phát hiện mô hình mới, nhân tố tiêu biểu để bồi dưỡng, nhân rộng và tôn vinh. Các đơn vị, các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên các cấp tạo điều kiện thuận lợi nhất, phát huy tối đa khả năng, phẩm chất và năng lực cá nhân của viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, học viên, chủ động đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, phương pháp dạy học theo hướng tiếp cận năng lực, tăng cường kỹ năng ứng dụng và thực hành, chú trọng trau dồi đạo đức nghề nghiệp và hiểu biết xã hội; tăng cường gắn kết với các doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng trong việc tham gia xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức đào tạo, thực tập và việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp...

Phát biểu tại Hội nghị, TS. Nguyễn Ngọc Hiền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức Hội nghị, góp phần làm rõ ràng, minh bạch hơn công tác xây dựng, giao kế hoạch cho các đơn vị thuộc và trực thuộc; làm cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị cũng như cán bộ, lãnh đạo quản lý.

TS. Nguyễn Ngọc Hiền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường cũng đề nghị Ban Giám hiệu cần nghiên cứu để những năm tiếp theo tiếp tục xây dựng kế hoạch trên các lĩnh vực khác như kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên, kế hoạch hình thành và phát triển các dịch vụ theo mô hình doanh nghiệp, cung cấp các dịch vụ công thiết yếu. Năm 2022 phải là năm tăng tốc, toàn Trường đoàn kết, nhất trí để hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch làm cơ sở để điều chỉnh các nhiệm vụ trọng tâm, các kế hoạch chiến lược giai đoạn 2020 - 2025 ở mức cao hơn.

Nhiều ý kiến phát biểu tại Hội nghị cũng rất tán thành với việc tổ chức hội nghị và việc giao các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022 cho các đơn vị. Mặc dầu khối lượng công việc nhiều, điều kiện dịch bệnh đang còn khó khăn, bối cảnh và xu hướng phát triển mới đặt ra nhiều thách thức nhưng tất cả đều nêu cao tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022.

Một số ý kiến phát biểu tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng đã đánh giá cao và ghi nhận sự đóng góp của cán bộ, viên chức, các đơn vị trong toàn trường trong việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch của năm 2021; đánh giá cao về công tác xây dựng kế hoạch năm 2022.

GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng kết luận Hội nghị

Đồng chí Hiệu trưởng yêu cầu Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc, các đoàn thể quần chúng phải bắt tay ngay vào thực hiện các nhiệm vụ của năm 2022 với tinh thần chủ động, quyết tâm cao với các giải pháp đột phá, có tính sáng tạo trên cơ sở cập nhật các chủ trương của Đảng và Nhà nước, bối cảnh và xu hướng phát triển mới của giáo dục đại học trên thế giới và trong nước, quyết tâm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch lớn. Về công tác đánh giá xếp loại đơn vị, viên chức, người lao động và thi đua - khen thưởng, phải tiếp tục rà soát, bổ sung để công tác này dần đi vào nền nếp, ngày càng công bằng, minh bạch, tạo động lực để mọi tập thể, cá nhân trong Trường thi đua thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, Hội đồng thi đua - khen thưởng Nhà trường đã công bố thành lập 2 cụm thi đua năm 2022 gồm Cụm thi đua các đơn vị đào tạo (13 đơn vị) và Cụm thi đua các phòng, ban, trung tâm (20 đơn vị); trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 3 tập thể, 10 cá nhân; trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cho 5 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển đơn vị, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập các khoa Vật lý, Hóa học, Sinh học; trao Giấy khen của Hiệu trưởng cho 6 tập thể và 68 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các hoạt động và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

ThS. Nguyễn Hồng Soa - Thường trực Hội đồng thi đua - khen thưởng công bố Quyết định thành lập 2 cụm thi đua năm 2022 và các Quyết định khen thưởng

Lãnh đạo Nhà trường trao Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể, cá nhân

TT. ĐHV