Tham dự các kỳ họp của Hội đồng trường có các thành viên trong và ngoài Trường, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường.

Đại biểu tham dự các kỳ họp thứ 20 và 21

Trước đó, trong sáng ngày 26/3/2024, Hội đồng trường đã tổ chức Hội nghị đại biểu bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 là thành viên ngoài Trường, đại diện của cộng đồng xã hội (nhà lãnh đạo, nhà quản lý, nhà giáo dục, nhà văn hóa, nhà khoa học, doanh nhân, cựu sinh viên, đại diện đơn vị sử dụng lao động) đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên theo Đề án thành lập Hội đồng trường.

Tại kỳ họp thứ 20, Hội đồng trường cũng đã dành thời gian công bố Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận thành viên Hội đồng trường đối với ông Nguyễn Thành Lộc, sinh viên khóa 62, ngành Luật Kinh tế, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường.

Công bố Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận thành viên Hội đồng trường

Tại các kỳ họp thứ 20 và 21, căn cứ các tờ trình, hồ sơ tài liệu được Thường trực Hội đồng trường phối hợp với Ban Giám hiệu, các đơn vị liên quan tổ chức thẩm định, rà soát chỉnh sửa, bổ sung; căn cứ Thông báo số 238-TB/ĐU ngày 20/3/2024 của Đảng ủy Trường về nội dung Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa XXXII, phiên quý I năm 2024, Hội đồng trường đã thảo luận và biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng.

TS. Nguyễn Ngọc Hiền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì các kỳ họp

Về các quy chế, quy định, Hội đồng trường đã thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Vinh; Đề án vị trí việc làm của Trường Đại học Vinh; Quy định về chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao của Trường Đại học Vinh; Quy định về danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của Trường Đại học Vinh.

GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng phát biểu tại kỳ họp thứ 20

Về các đề án, Hội đồng trường đã thông qua Đề án thành lập Trung tâm Khảo thí Trường Đại học Vinh; Đề án tổ chức lại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học Vinh.

Các ý kiến phát biểu tại các kỳ họp

Cũng tại các kỳ họp, Hội đồng trường đã thông qua Báo cáo giám sát chuyên đề về công tác tuyển sinh và đào tạo đại học, sau đại học của Nhà trường giai đoạn 2020 - 2022; Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, thống nhất về định hướng, lộ trình triển khai thực hiện một số nội dung: Đề án chuyển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh; Đề án tự chủ; Quy hoạch lĩnh vực/ngành nghề đào tạo; việc sáp nhập Khoa Giáo dục Thể chất vào Trường Sư phạm thuộc Trường Đại học Vinh (theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐT ngày 19/7/2021 của Hội đồng trường).

TS. Nguyễn Ngọc Hiền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường kết luận nội dung kỳ họp thứ 21

Toàn cảnh kỳ họp thứ 21