Tham dự kỳ họp có các thành viên Hội đồng trường; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Trưởng các đơn vị trong toàn Trường.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Ngày 05/02/2024, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Quyết định số 512/QĐ-BGDĐT về việc công nhận ông Nguyễn Thành Lộc, sinh viên khóa 62, ngành Luật Kinh tế, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường làm thành viên đương nhiên của Hội đồng trường Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

PGS.TS. Nguyễn Anh Chương - Thư ký Hội đồng trường công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sinh viên Nguyễn Thành Lộc được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng trường thay thế cho sinh viên Trần Thị Mai Trang, nguyên thành viên Hội đồng trường đã tốt nghiệp ra Trường vào năm 2023.

Thay mặt Lãnh đạo Nhà trường, TS. Nguyễn Ngọc Hiền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường và GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng đã thừa ủy quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng sinh viên Nguyễn Thành Lộc.

TS. Nguyễn Ngọc Hiền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường và GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng sinh viên Nguyễn Thành Lộc

Trước đó, cũng trong sáng ngày 26/3/2024, Hội đồng trường Trường Đại học Vinh đã tổ chức Hội nghị đại biểu bầu bổ sung thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 để bầu bổ sung 01 thành viên ngoài Trường, đại diện của cộng đồng xã hội (nhà lãnh đạo, nhà quản lý, nhà giáo dục, nhà văn hóa, nhà khoa học, doanh nhân, cựu sinh viên, đại diện đơn vị sử dụng lao động) đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên theo Đề án thành lập Hội đồng trường.