Tham dự Hội thảo, về phía Bộ GD&ĐT có TS. Trần Đình Châu, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới Chương trình sách giáo khoa, ông Sái Công Hồng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng. Về phía Ngân hàng Thế giới có chuyên gia cao cấp Võ Kiều Dung, Nguyễn Kim Dung. Về phía Ban Quản lý Chương trình ETEP có PGS.TS. Nguyễn Xuân Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Giám đốc Chương trình ETEP; PGS.TS. Nguyễn Văn Hiền, Phó Giám đốc Chương trình ETEP và các chuyên gia tư vấn cùng đại diện lãnh đạo, giảng viên các trường ĐHSP/học viện tham gia ETEP. Trường Đại học Vinh đã cử đoàn công tác gồm đại diện các nhóm chuyên trách viết báo cáo Tự đánh giá theo TEIDI do TS. Phạm Lê Cường - Trưởng khoa Giáo dục làm Trưởng đoàn tham dự Hội thảo.

PGS.TS. Nguyễn Xuân Thành - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Giám đốc Chương trình ETEP phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội thảo

Ông Sái Công Hồng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng định hướng và góp ý phát triển tài liệu

Tài liệu hướng dẫn đánh giá phát triển các trường sư phạm theo bộ chỉ số TEIDI được phát triển và đưa vào sử dụng từ tháng 6/2017 tại 8 trường sư phạm chủ chốt. Bộ chỉ số gồm 7 tiêu chuẩn, 20 tiêu chí và 63 chỉ số, tập trung vào các lĩnh vực: Quản trị, quản lý, đảm bảo chất lượng; Đào tạo, bồi dưỡng; Nghiên cứu, phát triển và đổi mới. Hoạt động đối ngoại; Môi trường sư phạm và các nguồn lực; Hỗ trợ dạy học và Hỗ trợ học tập. 

Nội dung "Tài liệu hướng dẫn năm 2017" tập trung vào các hoạt động "Tự đánh giá; Đánh giá đồng cấp; Tham vấn các bên liên quan và Thẩm định báo cáo tự đánh giá. Dựa trên tài liệu này, các trường đã hoàn thành "Báo cáo tự đánh giá", xác định những điểm mạnh, điểm yếu của trường theo từng tiêu chí, tiêu chuẩn làm cơ sở xây dựng PA và kế hoạch tăng cường năng lực nhà trường.

Qua 2 năm thực hiện, Tài liệu hướng dẫn đánh giá TEIDI năm 2017 còn bộc lộ một số điểm hạn chế: Cách diễn đạt một vài chỉ số chưa rõ ràng; Hướng dẫn còn chung chung, chưa thật cụ thể; Sử dụng thang điểm dạng ma trận và đánh giá kết hợp giữa định tính và định lượng còn khó khăn. Từ thực tế đó, Ban Quản lý Chương trình ETEP đã giao cho Trường ĐHSP Hà Nội 2 nhiệm vụ nghiên cứu "Phát triển Tài liệu hướng dẫn đánh giá phát triển các trường ĐHSP theo bộ chỉ số TEIDI". Kết quả nghiên cứu ban đầu đã được đưa vào "Dự thảo tài liệu hướng dẫn đánh giá TEIDI năm 2019".

Tại Hội thảo, sau khi nghe giới thiệu dự thảo tài liệu Hướng dẫn đánh giá TEIDI (những nội dung điều chỉnh/bổ sung), các chuyên gia của Chương trình ETEP đã hướng dẫn cách thu thập và phân tích minh chứng, viết báo cáo tự đánh giá, sau đó các trường triển khai thu thập và phân tích minh chứng, viết báo cáo, trình bày kết quả theo nhiệm vụ được phân công.

PGS.TS. Nguyễn Văn Hiền - Phó Giám đốc Chương trình ETEP phát biểu

TS. Nguyễn Thị Tuyết - chuyên gia tư vấn của Chương trình ETEP giới thiệu tài liệu Hướng dẫn đánh giá TEIDI

Trường Đại học Vinh đã bốc thăm được Tiêu chí 2 - Quản lý và Tiêu chí 11 - Thông tin và truyền thông. Các đại biểu của Trường đã tích cực làm việc, thảo luận và thống nhất nội dung báo cáo. Đến chiều ngày 19/7, Trường Đại học Vinh đã hoàn thành nhiệm vụ tại Hội thảo sau khi trình bày kết quả của nhóm đại biểu.

Một số hình ảnh của nhóm đại biểu Trường Đại học Vinh tại Hội thảo

Việc đánh giá sự phát triển của các trường sư phạm tham gia ETEP năm 2019 theo bộ chỉ số TEIDI là rất quan trọng để các trường hoạch định bước đi phù hợp trong những năm tới, đảm bảo những chỉ số phát triển nhà trường theo PA.

Ban Truyền thông ETEP