Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường; Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Trường; Bí thư các Đảng bộ bộ phận, Bí thư các chi bộ; Trưởng các đơn vị trong toàn trường. GS.TS.NGƯT. Đinh Xuân Khoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng và PGS.TS. Nguyễn Hoa Du - Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì Hội nghị.

Chủ trì Hội nghị

Đại biểu tham dự Hội nghị

Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-ĐHV ngày 29/6/2016 về xây dựng Đề án tổng thể tái cấu trúc Trường Đại học Vinh, trong hơn 2 năm, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã ban hành nhiều văn bản và thực hiện nhiều giải pháp để cụ thể hoá nội dung Đề án và tổ chức thực hiện phù hợp với thực tiễn của các đơn vị và Nhà trường.

Sau 2 năm thực hiện, Đề án đã hoàn thành 2/3 giai đoạn với nhiều kết quả quan trọng: Thành lập 6 viện, sắp xếp các bộ môn, tái cơ cấu Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm; thành lập các đơn vị mới (Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Trung tâm Nghiên cứu và Khởi nghiệp sáng tạo, Ban Quản lý cơ sở II, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm, Phòng khám đa khoa, Bộ phận Truyền thông); Bổ sung chức năng, nhiệm vụ và đổi tên Phòng Thanh tra Giáo dục thành Phòng Thanh tra - Pháp chế…

GS.TS.NGƯT. Đinh Xuân Khoa phát biểu chỉ đạo Hội nghị

PGS.TS. Nguyễn Hoa Du phát biểu

Đánh giá kết quả sau 2 năm thực hiện Đề án tái cấu trúc, Nhà trường khẳng định: Nhà trường đã tinh gọn cơ cấu tổ chức; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý; tiết kiệm nhân lực, cơ sở vật chất và tài chính; góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung. Đây là tiền đề để thành lập các trường trực thuộc, phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và các văn bản hướng dẫn thi hành.

PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng báo cáo đánh giá kết quả tái cấu trúc các đơn vị trực thuộc Trường

ThS. Nguyễn Hồng Soa - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy báo cáo tổng hợp ý kiến của các đơn vị

Tuy nhiên, việc thực hiện Đề án tái cấu trúc vẫn còn những hạn chế: Chưa tạo được động lực để cán bộ cống hiến và chưa đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của một số cán bộ, viên chức; Có sự xáo trộn nhất định về tổ chức và phân bổ nguồn lực cán bộ; Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý có lúc có biểu hiện đoàn kết xuôi chiều, chưa thực sự cộng tác với nhau trong công việc; Một số đơn vị có lực lượng cán bộ trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy và quản lý.

Các phát biểu của đại biểu tham dự Hội nghị

Phát huy những thành tựu, khắc phục những khó khăn, trong giai đoạn mới, Nhà trường tiếp tục thực hiện Đề án tái cấu trúc trên cơ sở các quy chế, quy định của pháp luật hiện hành với các giải pháp đồng bộ:

1. Kiên định, nhất quán, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện Đề án gắn với việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

2. Tiếp tục đổi mới quản trị đại học và tư duy quản lý. Đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch Chiến lược xây dựng và phát triển Nhà trường. Ban hành Đề án tự chủ của Trường. Chỉ đạo hoàn thiện về mô hình quản trị và cơ chế thực hiện trách nhiệm giải trình phù hợp với mức độ tự chủ của Nhà trường. Rà soát, bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của Trường. Bổ sung, cập nhật Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng uỷ -  Hội đồng Trường - Hiệu trưởng. Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ các đơn vị để tránh chồng chéo và nâng cao hiệu lực, hiệu quả.

3. Thực hiện phân công, phân cấp quản lý mạnh mẽ gắn với giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm xã hội cao đối với các đơn vị trực thuộc Trường. Quan tâm chỉ đạo và triển khai hoạt động của các đơn vị mới thành lập. Xây dựng và triển khai đề án thành lập phân hiệu Trường Đại học Vinh tại Thành phố Hồ Chí Minh, đề án thành lập các đơn vị liên kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu tại một số địa phương...

4. Xây dựng Đề án thành lập Trường Sư phạm trực thuộc Trường Đại học Vinh trên cơ sở sáp nhập Viện Sư phạm Tự nhiên và Viện Sư phạm Xã hội.

5. Xây dựng Đề án thành lập các Trường trực thuộc khác khi có đủ điều kiện theo quy định.

Bài: HN; Ảnh: Thanh Trung