Hội nghị được tổ chức nhằm kiểm điểm, đánh giá 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường khoá XXXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An khoá XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Quốc Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An; đồng chí Hồ Đăng Tài - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ; đồng chí Nguyễn Văn Trung - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ; đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đồng chí Hoàng Đình Tuấn - Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ; các đồng chí là cán bộ các ban xây dựng Đảng của Tỉnh uỷ. Về phía Đảng bộ Trường Đại học Vinh có đồng chí Đinh Xuân Khoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường; Trưởng, Phó các đoàn thể cấp Trường; Ban Chấp hành các đảng bộ bộ phận, Ban Chấp hành các chi bộ; Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc Trường.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đinh Xuân Khoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường đã đánh giá: Trong nửa đầu nhiệm kỳ, hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra đều đạt, trong đó một số chỉ tiêu vượt. Cụ thể có 6/31 chỉ tiêu có khả năng vượt chỉ tiêu; có 21/31 chỉ tiêu dự kiến đạt; 2/31 chỉ tiêu tập trung chỉ đạo thực hiện.

Đồng chí Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Thái Văn Thành - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã nêu rõ: Trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Trường Đại học Vinh đã tập trung lãnh đạo nhiệm vụ đào tạo. Nổi bật là nhà trường đã triển khai nghiên cứu và ban hành Đề án Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo đại học chính quy tiếp cận CDIO giai đoạn 2016 - 2020, áp dụng đào tạo từ khóa 58 với 3.037 sinh viên, 41 ngành đào tạo, thuộc 7 nhóm ngành. Đảng ủy chỉ đạo xây dựng Đề án tái cấu trúc Trường Đại học Vinh phù hợp với định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; sắp xếp bộ máy cán bộ theo hướng tinh giản đơn vị, giảm cán bộ lãnh đạo, quản lý, tiết kiệm nhân lực.

Đồng chí Thái Văn Thành - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng báo cáo tại Hội nghị

Trong nửa đầu nhiệm kỳ, cán bộ nhà trường đã triển khai 11 đề tài, công trình cấp Nhà nước, 42 đề tài cấp bộ, 4 đề tài cấp tỉnh, 311 đề tài cấp trường. Sinh viên trường đã triển khai 126 đề tài, và có 11 đề tài được giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp bộ. Đặc biệt, Đảng ủy tập trung quan tâm lãnh đạo công tác cán bộ. Hiện trường có 1.045 người, trong đó có 586 giảng viên, 4 Giáo sư, 59 Phó Giáo sư, 256 tiến sĩ, 504 thạc sĩ, 241 cử nhân, kỹ sư. Công tác hợp tác quốc tế được mở rộng. Cơ sở vật chất, thiết bị, tài chính tiếp tục có sự phát triển. Đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên được ổn định. Vị thế của nhà trường trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam được khẳng định.

Hiện nay, theo tổ chức xếp hạng các trường đại học trên thế giới (CSIC) công bố trên Webometrics thì Trường Đại học Vinh được xếp hạng thứ 16/129 các trường của Việt Nam, thứ 148/1.200 các trường đại học của Đông Nam Á. Năm 2018, Trường Đại học Vinh trở thành thành viên liên kết của Mạng lưới đảm bảo chất lượng các trường đại học ASEAN và thành viên của Hiệp hội CDIO quốc tế.

Chủ trì Hội nghị

Trước những kết quả mà Đảng bộ Trường Đại học Vinh đã đạt được, đồng chí Trần Quốc Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An đã đánh giá cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường trên tất cả các mặt hoạt động. Đặc biệt là công tác đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

Đồng chí Trần Quốc Thành - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Giám đốc Sở KH&CN tỉnh phát biểu

Từ kết quả giữa nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Vinh lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề nghị điều chỉnh một số chỉ tiêu, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội, tiếp tục phấn đấu xây dựng Trường Đại học Vinh phát triển bền vững, trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia trong một tương lai gần.

Đồng chí Ngô Đình Phương - Uỷ viên BTV Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng phát biểu

Các tham luận tại Hội nghị


Toàn cảnh Hội nghị

Bài: HN; Ảnh: Minh Giang