ThS. Lê Minh Giang nguyên là Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên trường, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An. Là một cán bộ có năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, đồng chí đã được cán bộ, viên chức trong đơn vị cũng như lãnh đạo Nhà trường bầu giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp.

Như vậy, sau một thời gian có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức của đơn vị (ThS. Lê Thị Mai Lâm - Phó trưởng phòng chuyển công tác đến Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa, ThS. Nguyễn Thị Xuân Lộc - Phó Trưởng phòng chuyển công tác về phòng Tổ chức Cán bộ), hiện nay phòng Hành chính Tổng hợp có 3 lãnh đạo quản lý là ThS. Nguyễn Hồng Soa - Trưởng phòng, ThS. Nguyễn Quốc Dũng - Phó Trưởng phòng và ThS. Lê Minh Giang - Phó Trưởng phòng.


GS.TS. Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng và GS.TS. Thái Văn Thành - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ThS. Lê Minh Giang


Đại diện cán bộ, viên chức phòng Hành chính Tổng hợp và cộng tác viên tặng hoa chúc mừng ThS. Lê Minh Giang

Tin và ảnh: HN