Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám hiệu, Thư ký Hội đồng trường, Trưởng ban Thanh tra nhân dân trường, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Trưởng Ban Nữ công trường và hơn 200 đại biểu đại diện cho hơn 1.000 công chức, viên chức toàn trường. GS.TS.NGƯT. Đinh Xuân Khoa - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS. Nguyễn Thị Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn trường; PGS.TS. Nguyễn Hoa Du - Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội đồng trường; Đại tá Trương Xuân Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm GDQP-AN Vinh và TS. Trần Bá Tiến - Đảng ủy viên, Trưởng khoa SP Ngoại ngữ đã chủ trì Hội nghị.


Chủ trì Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Năm học 2015 - 2016 là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đối với Trường Đại học Vinh, đây là năm học đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường khóa XXXI và Chương trình công tác của nhiệm kỳ Hiệu trưởng 2015 - 2020, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Chương trình hành động của ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện Chiến lược phát triển Giáo dục giai đoạn 2011 - 2020 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng Trường Đại học Vinh trở thành Trường Đại học trọng điểm quốc gia, là thành viên của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á. Nhà trường đã đạt được những thành tựu cơ bản, mở ra nhiều điều kiện thuận lợi để thực hiện những nhiệm vụ chính trị chính của giai đoạn 2015 - 2020. Xây dựng hoàn thành cơ bản hệ thống văn bản, quy định, quy chế phục vụ công tác quản lý điều hành; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính hướng tới nâng cao chất lượng, hiệu quả mọi mặt hoạt động; thành lập Hội đồng trường nhiệm kỳ 2015 - 2020; công tác tổ chức và xây dựng đội ngũ đi vào nền nếp, đạt được những bước căn bản để tái cấu trúc trường trở thành trường đại học trọng điểm vùng với các khoa - viện - đơn vị trực thuộc; tuyển sinh và vi chỉnh chương trình để đào tạo theo nhóm ngành, khối ngành đối với khóa 57, xây dựng và phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO; cải tiến trong công tác tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, đánh giá tạo điều kiện thuận lợi cho người học; công tác xây dựng, sắp xếp, quy hoạch cơ sở vật chất, trang thiết bị tiếp tục được quan tâm, cơ bản đáp ứng nhu cầu mọi mặt hoạt động của Nhà trường; đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên được ổn định và nâng cao; an ninh, trật tự an toàn Nhà trường được đảm bảo; vị thế của Nhà trường trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam ngày càng được khẳng định. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong năm học vẫn còn những tồn tại, hạn chế mà tập thể công chức, viên chức Nhà trường phải vượt qua để tiếp tục xây dựng Nhà trường trong thời gian tới.

PGS.TS. Thái Văn Thành - Phó Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo tổng kết hoạt động năm học 2015 - 2016, phương hướng nhiệm vụ năm học 2016 - 2017

GS.TS.NGƯT. Đinh Xuân Khoa phát biểu chỉ đạo Hội nghị


ThS. Nguyễn Hồng Soa - Trưởng phòng HCTH trình bày báo cáo giải trình về các ý kiến của các đơn vị


TS. Nguyễn Xuân Bình - Trưởng phòng Đào tạo trình bày tham luận tại Hội nghị


PGS.TS. Nguyễn Hoa Du - Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu tại Hội nghị

Về các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016 - 2017, Hội nghị đã thảo luận và thống nhất:

1. Tiếp tục thực hiện chương trình hành động và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 03/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, làm cho mỗi cán bộ, viên chức trong toàn trường thực sự thấm nhuần, tích cực chủ động triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của Nhà trường, của đơn vị.

Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho công chức, viên chức và học sinh, sinh viên, học viên. Nắm vững tình hình của cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên, chống mọi âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.

Hoàn thành việc xây dựng và triển khai công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020, xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008.

2. Hoàn thiện đề án tổng thể tái cấu trúc Nhà trường. Triển khai thực hiện Quy chế về công tác cán bộ, tạo bước chuyển biến căn bản về sắp xếp, cơ cấu, chất lượng của đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của trường đại học trọng điểm vùng.

Xây dựng đề án tổng thể "Trường Đại học Vinh là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục của khu vực Bắc miền Trung", trình Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt để triển khai thực hiện.

Thực hiện có chất lượng Đề án "Nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh ở Trường Đại học Vinh", tạo bước chuyển cơ bản về trình độ ngoại ngữ của cán bộ, viên chức.

3. Cải tiến công tác tư vấn tuyển sinh các bậc học, loại hình đào tạo. Nghiên cứu, cải tiến và nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh theo nhóm ngành, khối ngành và chủ trương đổi mới công tác tuyển sinh.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo; thực hiện có hiệu quả chương trình đào tạo 2 giai đoạn đối với khóa 57; chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện để đào tạo theo chương trình tiếp cận CDIO từ khóa 58; hoàn thành việc xây dựng, phê duyệt, triển khai đào tạo văn bằng 2 trong và ngoài trường, đào tạo chất lượng cao trình độ đại học và THPT. Đẩy mạnh công tác biên soạn, xuất bản tài liệu, giáo trình, các hoạt động thực hành, thí nghiệm, rèn nghề, thực tập, kiến tập.

Tiếp tục mở rộng địa bàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo sau đại học. Gắn hoạt động đào tạo sau đại học với nhiệm vụ nghiên cứu đề tài khoa học các cấp.

Hoàn thành chỉ tiêu, mở rộng địa bàn tuyển sinh, tiếp tục cải tiến công tác quản lý, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo của hệ vừa làm vừa học và đào tạo từ xa.

Tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động đào tạo ngắn hạn, cấp chứng chỉ, đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên; tăng cường và đa dạng hoá các hoạt động hợp tác với doanh nghiệp nhằm hỗ trợ người học và cung ứng các dịch vụ giáo dục, khoa học công nghệ cho cộng đồng và xã hội.

Trường Thực hành Sư phạm, Trường THPT Chuyên phấn đấu đạt danh hiệu trường xuất sắc, là các cơ sở giáo dục có uy tín trong xã hội.

Đẩy mạnh các hoạt động của Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào: bổ sung đầy đủ các giáo trình phục vụ cho đào tạo đại học, sau đại học; tiếp tục phát triển nguồn học liệu điện tử, xây dựng thư viện số, bổ sung tài liệu, cải tiến công tác phục vụ bạn đọc.

4. Tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, tăng cường công bố quốc tế. Thực hiện các đề tài phục vụ hoạt động đào tạo, chuyển giao công nghệ, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An, khu vực Bắc miền Trung và cả nước. Tiếp tục nâng cao chất lượng của Tạp chí Khoa học. Đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế, nâng cao hình ảnh, uy tín của Nhà trường.

5. Bổ sung, hoàn chỉnh và triển khai thực hiện Kế hoạch Chiến lược xây dựng và phát triển Nhà trường giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác lập kế hoạch, công tác tài chính, xây dựng cơ bản, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo điều kiện hoạt động và phát triển, ổn định và cải thiện đời sống cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện "ba công khai" theo đúng quy định.

6. Bảo đảm vận hành hệ thống mạng liên tục, triển khai và đưa vào sử dụng các module phần mềm phục vụ các hoạt động. Triển khai xây dựng phần mềm tổng thể phục vụ các hoạt động phù hợp với công tác tái cấu trúc và áp dụng chương trình đào tạo tiếp cận CDIO. Tăng cường hiệu quả, tần suất khai thác thiết bị và công tác quản lý cơ sở vật chất để phục vụ tốt cho các hoạt động dạy, học, nghiên cứu khoa học và công tác hành chính.

7. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra mọi mặt hoạt động của Nhà trường. Tăng cường các hoạt động đảm bảo chất lượng theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hoàn thành hoạt động tự đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học của Nhà trường. Triển khai xây dựng Trung kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học Vinh. Đẩy nhanh tiến độ đăng ký là thành viên Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á cho Nhà trường. Triển khai các hoạt động để Nhà trường tham gia vào hệ thống xếp hạng trường đại học trong khu vực ASEAN và trên thế giới.

8. Thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống cháy nổ, bão lụt, công tác giữ gìn vệ sinh môi trường. Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý nội, ngoại trú. Tổ chức tốt hoạt động chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên, học viên.

9. Chỉ đạo tổ chức và phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, hội Cựu chiến binh, Hội Cựu giáo chức nâng cao đời sống tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên, học viên. Tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức đoàn thể quần chúng hoạt động theo đúng điều lệ và kế hoạch công tác.

Hội nghị đã tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2014 - 2016, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ hoạt động và bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2018. Hội nghị giao cho Ban Thường vụ Công đoàn tiếp tục hướng dẫn và cụ thể hóa các hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trong năm học 2016 - 2017.

PGS.TS, Nguyễn Văn Tứ báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2014 - 2016

GS.TS. Đinh Xuân Khoa tặng hoa và quà cho Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2014 - 2016

Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2018 ra mắt Hội nghị

Hội nghị đã phát động phong trào thi đua năm học 2016 - 2017 với chủ đề "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học"; kêu gọi công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên toàn Trường đoàn kết, nhất trí, nắm bắt cơ hội, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức với tinh thần "Nuôi dưỡng say mê - Khuyến khích sáng tạo - Tôn trọng khác biệt - Thúc đẩy hợp tác", thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2016 - 2017, xây dựng Trường Đại học Vinh thành cơ sở giáo dục đại học đa ngành, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao; trung tâm nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; là trường đại học trọng điểm quốc gia, là thành viên của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á.

PGS.TS. Nguyễn Thị Hường - Chủ tịch Công đoàn trường phát động phong trào thi đua năm học 2016 - 2017


TS. Nguyễn Anh Chương - Bí thư Đoàn Thanh niên, Thư ký Hội nghị trình bày dự thảo Nghị quyết của Hội nghị

Bài: HN, ảnh: Minh Giang, HN