Tham dự Hội nghị có đầy đủ cán bộ, viên chức của Phòng. GS.TS. Đinh Xuân Khoa - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng tham dự và chỉ đạo Hội nghị.


Toàn cảnh Hội nghị

Trong năm học 2017 - 2018 vừa qua, cán bộ, viên chức và tập thể Phòng Hành chính Tổng hợp luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường, của trực tiếp đồng chí Hiệu trưởng; Cơ sở vật chất, trang thiết bị được cung cấp cơ bản đầy đủ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phân công công tác. Phòng luôn nhận được sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của các đơn vị; nội bộ đoàn kết, nhất trí cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ. Hiện tại Phòng có 17 cán bộ, viên chức (trong đó có 7 thạc sĩ).


ThS. Nguyễn Hồng Soa - Trưởng phòng báo cáo tổng kết năm học 2017 - 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 - 2019

Tuy đầu mối và khối lượng công việc ngày càng nhiều trong khi số cán bộ, viên chức của Phòng ít, nhưng trong mọi mặt công tác, Phòng đã tích cực chủ động và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ. Cán bộ, viên chức của Phòng đã rất tích cực học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ (2 cán bộ tham gia thi tuyển và được công nhận vào biên chế của Nhà trường; 1 cán bộ được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; 1 cán bộ bảo vệ thành công luận văn cao học thạc sĩ; 1 cán bộ tham gia các lớp học và được cấp Chứng chỉ tiếng Anh trình độ B2, Chứng chỉ bồi dưỡng NVSP dành cho giảng viên; 3 cán bộ đang tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính; 1 cán bộ đang theo học nghiên cứu sinh và 1 cán bộ đang theo học cao học thạc sĩ).

Trong công tác chuyên môn, ngoài hoàn thành xuất sắc các công việc theo chức năng, nhiệm vụ, Phòng cũng tham gia nhiều hoạt động của Nhà trường, góp phần cùng với Nhà trường hoàn thành thắng lợi năm học 2017 - 2018. Kết quả công tác thi đua của Phòng trong năm học là: Tập thể Phòng được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và được công nhận Danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc; 01 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và được công nhận Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ; 01 cá nhân được tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam.Một số ý kiến phát biểu của cán bộ, viên chức trong đơn vị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, GS.TS. Đinh Xuân Khoa - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã đánh giá cao vai trò của Phòng Hành chính Tổng hợp. Đồng chí Hiệu trưởng Nhà trường đã nhấn mạnh một số trọng tâm công tác của Phòng Hành chính Tổng hợp trong năm học mới và đề nghị cán bộ, viên chức của Phòng cần phát huy hơn nữa những mặt ưu điểm, tích cực, khắc phục những mặt còn hạn chế để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng và phát triển Nhà trường trong giai đoạn mới.


GS.TS.NGƯT. Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo Hội nghị


Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương - Chủ tịch CĐBP báo cáo hoạt động của Công đoàn bộ phận trong năm học và những định hướng trong năm học mới

Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng, các ý kiến đóng góp của cán bộ viên chức trong đơn vị, Phòng Hành chính Tổng hợp xác định nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 của Phòng là tiếp tục thực hiện các công tác được giao theo đúng chức năng, nhiệm vụ; cùng với toàn trường phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia, triển khai chương trình đào tạo tiếp cận CDIO, tiến tới kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2019).

Phòng định hướng các hoạt động lớn năm học 2018 - 2019 như sau:

1) Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh nhằm nâng cao toàn diện hiệu suất, hiệu quả chất lượng công tác của toàn đơn vị.

2) Tham mưu cho Nhà trường về chương trình công tác, phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018 - 2019.

3) Triển khai và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng ủy và Nhà trường về thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019.

4) Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổng hợp, hành chính; phục vụ tốt các hoạt động quan trọng trong năm học 2018 - 2019.

5) Tích cực tham gia các hoạt động quảng bá tuyển sinh và công tác tuyển sinh của Nhà trường trong điều kiện công tác tuyển sinh đang gặp nhiều khó khăn.

6) Tiếp tục nghiên cứu, cải tiến để phân công lao động hợp lý, mỗi người có thể làm được nhiều việc và tạo môi trường thuận lợi để mọi người phát huy tính sáng tạo trong lao động, nâng cao năng suất, hiệu quả công tác.

7) Tham mưu và chuẩn bị để tổ chức tốt các sự kiện hoạt động của chính quyền và đoàn thể. chỉ đạo tham mưu và tham gia tích cực công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2019).

8) Tuyên tuyền, quán triệt tới cán bộ, viên chức trong đơn vị về việc xây dựng và triển khai thực hiện Đề án tự chủ đại học; chuẩn bị để tiếp nhận các nội dung công việc mới do Nhà trường phân công.

9) Tiếp tục cập nhật công tác phân công lao động, xây dựng tinh thần đoàn kết và nhất trí trong đơn vị.

10) Tất cả CBVC đều hoàn thành nhiệm vụ, phấn đấu 100% CBVC đạt danh hiệu lao động tiên tiến và 3 CBVC đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua.


Cán bộ, viên chức Phòng Hành chính Tổng hợp chụp ảnh lưu niệm

Bài: HN; Ảnh: Minh Giang