Chiều ngày 20/6/2018, thực hiện công tác phát triển Đảng, Chi bộ Phòng Hành chính Tổng hợp đã tổ chức lễ kết nạp Đảng cho quần chúng Nguyễn Hữu Đường - cán bộ thuộc Tổ lái xe của Phòng. Buổi lễ có sự tham dự của đầy đủ các Đảng viên trong Chi bộ. Đồng chí Nguyễn Hồng Soa - Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng chủ trì buổi lễ.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đường là một cán bộ có năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt. Đồng chí đã được Chi bộ Phòng Hành chính Tổng hợp nhất trí giới thiệu, bồi dưỡng kết nạp Đảng từ tháng 4 năm 2017. Tháng 5 năm 2018, Ban Thường vụ Đảng uỷ trường đã chuẩn y kết nạp đồng chí Nguyễn Hữu Đường vào Đảng Cộng sản Việt Nam.


Đồng chí Nguyễn Hồng Soa - Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng trao Quyết định Kết nạp Đảng cho đồng chí Nguyễn Hữu Đường

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hồng Soa - Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng đã quán triệt, giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Hữu Đường phải tiếp tục phấn đấu để xứng đáng với vai trò là người Đảng viên cộng sản, người cán bộ viên chức nhà nước. Đồng chí Bí thư Chi bộ cũng giao cho đồng chí Nguyễn Quốc Dũng - Đảng viên, Phó Trưởng phòng là người sẽ tiếp tục theo dõi, giúp đỡ đồng chí Nguyễn Hữu Đường trong 01 năm để trở thành Đảng viên chính thức.


Ban Chấp hành Chi bộ chụp ảnh lưu niệm với đồng chí Nguyễn Hữu Đường


Tập thể cán bộ, đảng viên Chi bộ phòng HCTH chụp ảnh lưu niêm với đồng chí Nguyễn Hữu Đường

Tin và ảnh: Phòng HCTH