Tham dự có đồng chí Thái Hồng Thanh - Phó trưởng Ban thi đua khen thưởng tỉnh Nghệ An; đồng chí Nguyễn Văn Tuyên - Trưởng phòng Nghiệp vụ, Ban thi đua khen thưởng tỉnh Nghệ An; các đồng chí là Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Trưởng phòng CTCT-HSSV, thường trực Hội đồng thi đua, Chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên của 9 trường đại học, cao đẳng trong Khối thi đua trên địa bàn tỉnh Nghệ An.


Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã công bố Quyết định công nhận Khối trưởng, Khối phó của Khối thi đua các trường đại học, cao đẳng năm học 2016 - 2017, theo đó, năm học 2016 - 2017, Trường Đại học Vinh là Khối trưởng của Khối thi đua.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thái Hồng Thanh - Phó trưởng Ban thi đua khen thưởng tỉnh Nghệ An đã đánh giá khái quát những đóng góp to lớn của Khối thi đua các trường đại học, cao đẳng trong công tác thi đua nói chung. Đồng chí nhấn mạnh công tác thi đua - khen thưởng phải được thực hiện nghiêm túc, công bằng, khách quan và thực sự là động lực thúc đẩy sự phát triển của các nhà trường, đồng thời đề nghị các nhà trường phải tập trung hướng tới việc khen thưởng, biểu dương những người lao động trực tiếp, cần phải phát huy, nhân rộng những nhân tố mới, những mô hình hay để tiếp tục phát huy truyền thống thi đua yêu nước của dân tộc đã và đang là động lực tinh thần quý báu tạo nên sức mạnh tổng hợp, đem lại những thành tựu to lớn trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.


Đồng chí Thái Hồng Thanh - Phó trưởng Ban thi đua khen thưởng tỉnh Nghệ An phát biểu

Với vai trò là Khối trưởng của Khối thi đua trong năm học 2016 - 2017, GS.TS.NGƯT Đinh Xuân Khoa - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đã cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An, của Ban thi đua khen thưởng tỉnh đối với công tác giáo dục và đào tạo tỉnh nhà. Giáo sư gợi ý và đề nghị các trường trong khối thành lập hiệp hội các trường đại học, cao đẳng trong tỉnh để phát huy được sức mạnh tập thể và qua đó có điều kiện để giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung.


GS.TS.NGƯT Đinh Xuân Khoa - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh phát biểu

Cũng tại Hội nghị, 9 trường đại học, cao đẳng trong Khối thi đua đã thống nhất và ký kết 6 nội dung trọng tâm công tác năm học 2016 - 2017. Trong đó, tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc triển khai thực hiện các Nghị quyết số 04, Hội nghị lần thứ tư, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học", cuộc vận động "Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm". Tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các trường trong hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới phương pháp giảng dạy, xây dựng và phát triển chương trình đào tạo. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để tăng cường sự giao lưu, đoàn kết, giữa các trường.


PGS.TS. Thái Văn Thành - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh triển khai chương trình thi đua năm học 2016 - 2017 của Khối thi đua


Lễ ký kết giao ước thi đua năm học 2016 - 2017

Tin và ảnh: Minh Giang