1. Thành phần tham dự

- Đảng uỷ; Ban Giám hiệu; Hội đồng trường;

- Ban Chấp hành Công đoàn trường, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên, Ban Thư ký Hội Sinh viên, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân;

- Bí thư các Đảng bộ bộ phận, Bí thư các chi bộ;

- Trưởng, Phó các đơn vị;

- Chủ tịch các Công đoàn bộ phận;

- Nhà giáo ưu tú, cán bộ có học hàm giáo sư, phó giáo sư, cán bộ có học vị Tiến sĩ;

- Trưởng các bộ môn và Tổ trưởng các tổ công tác;

- Cán bộ nghỉ công tác lãnh đạo, quản lý và nghỉ hưu trong năm 2016;

- Cán bộ và sinh viên phục vụ.

2. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: Từ 18 giờ 00', ngày 31 tháng 12 năm 2016 (Thứ Bảy, sau khi Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 kết thúc).

- Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Phương Đông (Số 2, đường Trường Thi, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An).

Nhận được công văn này, Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị, Bí thư các Đảng bộ bộ phận, các chi bộ, các đoàn thể quần chúng thông báo cho các thành phần tham dự đầy đủ, đúng giờ.