1. Nội dung

- Báo cáo tổng kết 15 năm đào tạo lưu học sinh cho các tỉnh của Nước CHDCND Lào và liên kết đào tạo với các trường đại học phía Bắc Thái Lan.

- Tham luận của các đơn vị trong trường, các Sở Giáo dục và Thể thao các tỉnh của Lào, các trường đại học phía Bắc Thái Lan.

- Thảo luận của các đại biểu.

- Ra mắt Hội cựu lưu học sinh Trường Đại học Vinh tại Nước CHDCND Lào.

- Ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Vinh với các Sở Giáo dục và Thể thao các tỉnh của Lào, Đại học Quốc gia Lào, các trường đại học phía Bắc Thái Lan.

2. Thành phần tham dự

- Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường.

- Thư ký Hội đồng trường; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn trường; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên; Chủ tịch Hội Sinh viên; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh.

- Trưởng, phó các đơn vị trong toàn trường.

- Bí thư các Đảng bộ bộ phận, Bí thư các chi bộ cán bộ.

- Trưởng Ban Thanh tra nhân dân; Trưởng Ban nghiên cứu CDIO.

- Cán bộ phục vụ.

3. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: 04 ngày, từ ngày 5/7 đến 8/7/2018.

- Địa điểm: Khách sạn Lane Xang (Rue Pangkham - Vientiane - Laos).

Đại biểu có mặt tại Sân nhà A0 vào lúc 6 giờ 15', ngày 5/7/2018 để lên xe xuất phát.

4. Các vấn đề lưu ý

- Đại biểu chuẩn bị hành lý, tư trang gọn gàng, cần chuẩn bị trang phục lịch sự để tham dự phiên chính của Hội nghị vào sáng ngày 6/7/2018.

- Đại biểu lên đúng số xe và chỗ ngồi trên xe, ở đúng phòng ở, khách sạn theo bố trí của Ban Tổ chức.

- Đại biểu nộp hộ chiếu về Trường (qua phòng Hành chính Tổng hợp, trực tiếp ThS. Hoàng Hà Nam) trước 15 giờ 00', ngày 29/6/2018.

Nhà trường yêu cầu trưởng các đơn vị thông báo cho các thành phần tham dự biết và tham gia đầy đủ, đúng giờ./.