Nhà trường quyết định triệu tập đại biểu như sau:

1. Thành phần tham dự

- Ban Chấp hành Đảng bộ Trường;

- Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng;

- Các thành viên Hội đồng Trường là cán bộ, viên chức của Trường;

- Ban Chấp hành Công đoàn Trường;

- Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Trường;

- Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc Trường;

- Bí thư các đảng bộ bộ phận, Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường;

- Chủ tịch Công đoàn bộ phận trực thuộc;

- Trưởng, Phó Trưởng bộ môn, Tổ trưởng các tổ công tác;

- Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp và tương đương;

- Nhà giáo ưu tú, giảng viên chính, chuyên viên chính;

- Cán bộ, viên chức Phòng Đào tạo, Khoa Luật.

2. Thời gian, địa điểm

- Thời gian:   Từ 8 giờ 15', ngày 11/7/2019 (Sáng thứ Năm).

- Địa điểm:    Hội trường A.

3. Phân công chuẩn bị

3.1. Phòng Tổ chức Cán bộ

- Làm giấy mời đại biểu ngoài trường tham dự buổi lễ; liên hệ với đại biểu để tổ chức đón tiếp.

- Chuẩn bị các quyết định để trao cho các cán bộ được bổ nhiệm.

3.1. Phòng Hành chính Tổng hợp

- Chuẩn bị lễ tân, khánh tiết, maket buổi lễ.

- Xây dựng chương trình và điều hành buổi lễ.

- Bố trí chỗ ăn, nghỉ, tiếp khách theo kế hoạch của Nhà trường.

- Xây dựng kế hoạch kinh phí tổ chức.

3.3. Phòng Quản trị và Đầu tư

- Chuẩn bị Hội trường, âm thanh, loa máy, ánh sáng phục vụ buổi lễ.

- Làm tốt công tác vệ sinh môi trường trước, trong và sau lễ.

3.4. Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Cấp phát kinh phí để tổ chức các hoạt động sau khi được Ban Giám hiệu Nhà trường duyệt.

- Hướng dẫn các thủ tục thanh toán.

3.5. Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên

- Cử lễ tân và sinh viên tình nguyện phục vụ cho buổi lễ.

- Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ chào mừng theo chương trình.

3.6. Trung tâm Dịch vụ, HTSV&QHDN

- Đảm bảo công tác an ninh trật tự cho buổi lễ.

- Sắp xếp xe của đại biểu, cán bộ, viên chức về dự lễ.

Trên đây là thông tri triệu tập đại biểu tham dự Lễ Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2015 - 2020, Quyết định chuẩn y Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, Quyết định bổ nhiệm Trưởng khoa Luật nhiệm kỳ 2019 - 2024 và Hội nghị giao ban cơ quan phiên tháng 7 năm 2019. Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị, các đoàn thể quần chúng, Bí thư các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện, thông báo và quán triệt đại biểu tham dự đầy đủ, đúng giờ.

Đại biểu tham dự mặc trang phục lịch sự./.