Thực hiện Hướng dẫn số 25-HD/BTGTW ngày 16/2/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2017, căn cứ Công văn số 2035/BGDĐT-KHCNMT Công văn số 2036/BGDĐT-KHCNMT ngày 12/5/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2017; thực hiện "Tháng hành động vì môi trường thế giới" hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2017 và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học, Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2017 và Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam (01/6 - 08/6/2017) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Quán triệt, tuyên truyền, phát động phong trào bảo vệ môi trường đến cán bộ, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên, học viên của Nhà trường.

- Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ công chức và học sinh, sinh viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của biển và hải đảo trong lịch sử phát triển của đất nước cũng như ý nghĩa của biển và hải đảo trong việc phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng.

- Nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên, học viên của Nhà trường về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; xây dựng ý thức bảo vệ môi trường xung quanh, môi trường học tập và làm việc trong Nhà trường và ngoài xã hội.

- Các hoạt động được tổ chức đồng bộ, hiệu quả, có tác dụng giáo dục mạnh mẽ đối với cán bộ, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên, học viên của Nhà trường.

- Phát huy vai trò nòng cốt trong việc tuyên truyền và bảo vệ môi trường của học sinh, sinh viên, học viên trong nhân dân và trong xã hội.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2017 và Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam (01/6 - 08/6/2017).

2. Biểu diễn các tiết mục văn nghệ tuyên truyền và bảo vệ môi trường.

3. Nghe phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017 của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Triển khai các hoạt động trồng cây xanh trong khuôn viên Trường Đại học Vinh; vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại bãi biển Cửa Lò, Cửa Hội.

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2017 và Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam (01/6 - 08/6/2017) từ ngày 01/6 đến ngày 10/6/2017 tại Trường Đại học Vinh và Thị xã Cửa Lò.

2. Tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới 05/6/2017 và Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam từ 6 giờ 30', ngày 03/6/2017 tại Science Square, Trường Đại học Vinh (nếu trời mưa sẽ tổ chức Lễ tại Hội trường A).

3. Tổ chức ra quân làm sạch bãi biển Cửa Lò từ 8 giờ 30', ngày 03/6/2017 tại bãi biển Cửa Lò.

IV. CHƯƠNG TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG

 

6h00 - 6h30  

Đón tiếp đại biểu và biểu diễn văn nghệ chào mừng

6h30 - 7h00  

Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu

7h00 - 7h10  

Phát biểu của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo

7h10 - 7h20       

Phát biểu của lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An

7h20 - 7h30       

Phát biểu của lãnh đạo Trường Đại học Vinh

7h30 - 7h40       

Phát biểu của đại diện học sinh, sinh viên

7h40 - 7h50 

Kết thúc buổi lễ, chụp ảnh lưu niệm

7h50 - 8h20  

Tổ chức trồng cây xanh trong khuôn viên Nhà trường

với sự tham gia của các đại biểu

8h20 - 8h40

Di chuyển ra bãi biển Cửa Lò

8h40 - 10h30

Ra quân làm sạch bãi biển Cửa Lò

 

V. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (do Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trực tiếp mời):

- Đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Đại diện lãnh đạo Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Văn phòng và một số Vụ chức năng.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường (do Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường - Bộ Giáo dục và Đào tạo trực tiếp mời):

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên Vụ Kế hoạch;

- Đại diện lãnh đạo Tổng cục Môi trường;

- Đại diện lãnh đạo Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

3. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng trị (Bộ Giáo dục và Đào tạo trực tiếp mời).

4. Tỉnh Nghệ An (Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi giấy mời vào, Trường Đại học Vinh mời giúp):

- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An;

- Đại diện lãnh đạo các sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Du lịch tỉnh Nghệ An;

- Đại diện lãnh đạo UBND Thành phố Vinh, UBND Thị xã Cửa Lò;

- Thường trực Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An, Thị đoàn Cửa Lò.

- Đại diện lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng, TCCN đóng trên địa bàn Tỉnh Nghệ An.

- Đại diện lãnh đạo và học sinh một số trường phổ thông trên địa bàn Thành phố Vinh và Thị xã Cửa Lò (dự kiến 500 học sinh).

4. Trường Đại học Vinh:

- Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường;

- Văn phòng Đảng ủy, Ban Thường vụ Công đoàn, Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường và đại diện Hội Cựu chiến binh;

- Trưởng các khoa, viện, các phòng ban, trung tâm, trạm trong trường;

- Đại diện Ban Giám hiệu Trường THPT Chuyên, Trường Thực hành Sư phạm;

- Đại biểu học sinh, sinh viên, học viên do Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên điều động.

5. Các cơ quan truyên thông:

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An;

- Báo Nghệ An, Báo điện tử Dân trí, Báo Giáo dục và Thời đại, Báo Tuổi trẻ, Báo Tiền phong.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

Là đơn vị thường trực để tổ chức các hoạt động, có trách nhiệm:

- Xâu nối với Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường xây dựng kế hoạch, chương trình, kế hoạch kinh phí.

- Gửi công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tới UBND tỉnh Nghệ An, UBND Thị xã Cửa Lò để phối hợp tổ chức các hoạt động.

2. Phòng Hành chính Tổng hợp

- Thiết kế, trang trí sân khấu, băng rôn, khẩu hiệu xung quanh trường, trên một số tuyến phố, Science Square, Hội trường và Công viên Hoa Cúc Biển (Thị xã Cửa Lò).

- Chuẩn bị hoa trang trí, nước uống cho đại biểu và Ban Tổ chức.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, lễ tân để đón khách theo kế hoạch của Nhà trường.

- Chuẩn bị bài phát động hưởng ứng của Hiệu trưởng Nhà trường.

- Mời các cơ quan thông tấn, báo chí đưa tin tuyên truyền.

- Thuê xe đưa đón sinh viên từ Trung tâm GDQP-AN đến bãi biển Cửa Lò để dự lễ phát động và tham gia làm sạch bãi biển (tổ chức tại Công viên Hoa Cúc Biển).

- Tiếp nhận áo, mũ đồng phục, tài liệu từ Ban Tổ chức để phát cho đại biểu, học sinh, sinh viên tham dự các hoạt động.

- Làm công văn mời lãnh đạo các trường trong Khối thi đua các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Nghệ An tham dự, mỗi trường cử 50 học sinh, sinh viên tham gia. Riêng Trường Cao đẳng Du lịch - Thương mại Nghệ An cử 100 sinh viên tham gia chương trình ra quân làm sạch bãi biển Cửa Lò.

3. Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên: Làm công văn điều động học sinh, sinh viên của Nhà trường để tham gia các hoạt động, cụ thể:

- Điều động 500 sinh viên của các khoa, viện tham dự lễ kỷ niệm tại Science Square.

- Điều động 100 sinh viên đang học GDQP-AN tại Trung tâm GDQP-AN tham dự chương trình ra quân làm sạch bãi biển Cửa Lò.

4. Phòng Quản trị và Đầu tư

- Chuẩn bị âm thanh, loa máy và cán bộ phục vụ cho buổi lễ tại Trường.

- Đảm bảo nguồn điện cho hoạt động.

- Chuẩn bị bàn ghế cho đại biểu, khách mời, ghế ngồi cho đại biểu học sinh, sinh viên.

- Phối hợp làm tốt công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp trước, trong và sau hoạt động.

- Chuẩn bị địa điểm trồng cây, số lượng cây, loại cây trình Ban Giám hiệu Nhà trường duyệt; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất (cây, hố, phân bón, cuốc, xẻng, cọc chống, bình tưới nước, chậu nước rửa tay, khăn lau...) phục vụ hoạt động trồng cây.

- Chuẩn bị dự phòng Hội trường A để tổ chức lễ kỷ niệm (trong trường hợp trời mưa).

- Phối hợp với Nhà xe đảm bảo công tác giữ xe đạp, xe máy cho học sinh, sinh viên tham dự lễ kỷ niệm (Nhà xe phải mở cửa phục vụ từ 5 giờ 30', ngày 03/6/2017).

5. Phòng Bảo vệ

- Cử cán bộ đảm bảo an ninh trật tự cho lễ kỷ niệm.

- Sắp xếp xe của đại biểu về dự lễ (ngày 03/6/2017, yêu cầu tất cả xe của cán bộ, viên chức Nhà trường không đỗ trong và xung quanh khu vực Science Square).

6. Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Phối hợp với Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Phòng Hành chính Tổng hợp xây dựng và thẩm định kế hoạch kinh phí.

- Cấp phát kinh phí để tổ chức hoạt động sau khi được Nhà trường duyệt và hướng dẫn các thủ tục thanh toán.

7. Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên

- Phối hợp xây dựng chương trình văn nghệ tuyên truyền bảo vệ môi trường, biển đảo để phục vụ buổi lễ.

- Chuẩn bị bài phát biểu hưởng ứng của sinh viên.

- Cử lễ tân phục vụ buổi lễ.

8. Các khoa, viện, liên chi đoàn, liên chi hội sinh viên

- Các khoa, viện cử đại biểu, sinh viên tham dự các hoạt động đầy đủ, đúng giờ, mặc trang phục nghiêm túc.

- Trợ lý Quản lý sinh viên, Bí thư Liên chi đoàn, Liên chi hội trưởng sinh viên các khoa, viện quản lý sinh viên, giữ gìn trật tự trong suốt thời gian diễn ra hoạt động.

- Ban Chủ nhiệm Khoa Giáo dục Quốc phòng có trách nhiệm điều động, tổ chức và quản lý 100 sinh viên tham gia hoạt động làm sạch bãi biển Cửa Lò.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2017 và Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam (01/6 - 08/6/2017). Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên nghiêm túc triển khai thực hiện./.