Thực hiện Thông báo số 4699/TB-LĐTBXH ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2017 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; Công văn số 1684-CV/TU ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Tỉnh ủy Nghệ An về việc chỉ đạo tổ chức đón tết Đinh Dậu 2017, Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Cựu chiến binh triển khai thực hiện các nội dung hoạt động sau đây:

1. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng gắn liền với việc đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 33/CT-TTG ngày 17/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

2. Phòng Hành chính Tổng hợp, Phòng CTCT-HSSV, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và vui Tết, đón Xuân Đinh Dậu năm 2017 tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên, học viên toàn trường.

3. Các đơn vị trong toàn trường tổ chức cho cán bộ, viên chức vui Tết, đón Xuân Đinh Dậu năm 2017 vui tươi, đảm bảo an ninh, an toàn và tiết kiệm gắn với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá dân tộc, quê hương. Khoa SP Ngữ văn tham mưu tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ XV năm 2017.

4. Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Cựu chiến binh quán triệt trong đoàn viên, hội viên vui Tết, đón Xuân Đinh Dậu năm 2017 vui tươi, an toàn và tiết kiệm. Quán triệt đoàn viên, hội viên chấp hành nghiêm chỉnh Luật An toàn giao thông đường bộ, không tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, buôn bán pháo, đèn trời, tham gia công tác giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nếp sống văn hoá tại Trường, các danh thắng, trên khu vực dân cư và tại các địa phương.

Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Cựu chiến binh, Trung tâm Dịch vụ, HTSV&QHDN liên tục tổ chức các hoạt động xã hội, thăm hỏi động viên thanh thiếu nhi ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, cán bộ chiến sỹ nơi biên giới, hải đảo, tặng quà Tết cho cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

5. Phòng Hành chính Tổng hợp phối hợp với Ban Thường vụ Công đoàn, Hội Cựu giáo chức tổ chức gặp mặt và mừng thọ hội viên Hội Cựu giáo chức Trường Đại học Vinh Xuân Đinh Dậu năm 2017.

6. Phòng Hành chính Tổng hợp phối hợp với Phòng CTCT-HSSV đón mừng năm mới và làm các nghi lễ tại Nhà truyền thống vào đêm Giao thừa và sáng mùng một Tết.

7. Lịch nghỉ Tết Đinh Dậu năm 2017 của cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên, học viên toàn trường như sau:

- Khối giảng viên, giáo viên của các khoa đào tạo, trường trực thuộc, học sinh, sinh viên, học viên nghỉ Tết Âm lịch theo kế hoạch năm học 2016 - 2017: từ thứ Hai, ngày 23/01/2016 (ngày 26 tháng Chạp năm Bính Thân) đến hết Chủ nhật, ngày 05/02/2017 (ngày 9 tháng Giêng năm Đinh Dậu).

- Khối cán bộ, viên chức hành chính nghỉ Tết Âm lịch theo quy định tại Thông báo số 4699/TB-LĐTBXH ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2017 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội: từ thứ Năm, ngày 26/01/2017 (ngày 29 tháng Chạp năm Bính Thân) đến hết thứ Tư, ngày 01/02/2017 (ngày 5 tháng Giêng năm Đinh Dậu).

Trước khi nghỉ Tết, các đơn vị làm vệ sinh công sở sạch sẽ, sẵn sàng các phương án phòng chống cháy nổ, bão lụt; khoá cửa, niêm phong và bàn giao cho Ban trực Tết trước 17 giờ 00 phút, ngày 26/01/2017 (ngày 29 tháng Chạp năm Bính Thân).

6. Phòng Tổ chức Cán bộ làm quyết định thành lập Ban trực Tết Đinh Dậu năm 2017; Phòng Bảo vệ phối hợp với Phòng CTCT-HSSV cử lực lượng sinh viên tham gia trực Tết theo kế hoạch.

7. Ban Chủ nhiệm khoa Nông Lâm Ngư và Ban Giám đốc Trung tâm GDQP-AN Vinh triển khai các hoạt động đón Tết, kế hoạch trực và bảo vệ trong dịp Tết Đinh Dậu năm 2017 tại cơ sở 2 và các trại thực hành.

8. Trung tâm Nội trú nắm tình hình sinh viên Việt Nam, Lưu học sinh ở lại Trường ăn Tết, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ, HTQV&QHDN lập kế hoạch và tổ chức vui Tết, đón Xuân Đinh Dậu năm 2017 cho sinh viên ở lại Trường ăn Tết.

9. Tất cả các đơn vị liên quan: Phòng Hành chính Tổng hợp, Phòng Bảo vệ, Khoa Nông Lâm Ngư, Trung tâm GDQP-AN Vinh, Trung tâm Nội trú làm kế hoạch mua sắm cơ sở vật chất phục vụ Tết nộp về Phòng HCTH trước ngày 18/01/2017 (trực tiếp Ông Nguyễn Hồng Soa - Trưởng phòng) để Nhà trường duyệt.

Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Cựu chiến binh thông báo các chủ trương trên tới cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên toàn trường và nghiêm túc triển khai thực hiện.