Được sự đồng ý của các cơ quan chức năng, hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2019), trong thời gian từ ngày 19/9/2018 đến ngày 20/11/2018, Nhà trường tiến hành sửa chữa, xây dựng lại cổng chính tại địa chỉ Số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Để đảm bảo mọi hoạt động của cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên và khách đến làm việc, học tập, công tác tại Trường diễn ra bình thường, Nhà trường thông báo phân luồng giao thông trong thời gian sửa chữa Cổng trường như sau:

1. Phân luồng giao thông

1.1. Cán bộ, viên chức, khách đến làm việc, công tác tại Trường đi vào lối phụ được mở tại Cổng 182 đường Lê Duẩn, Cổng Trường THPT Chuyên và các cổng phụ ở đường Bạch Liêu.

1.2. Học sinh, sinh viên, học viên đi vào Cổng Trường THPT Chuyên và các cổng phụ ở đường Bạch Liêu.

1.3. Phụ huynh đưa đón con, em học mầm non, tiểu học tại Trường Thực hành Sư phạm thì đi vào Cổng đường Nguyễn Văn Trỗi.

2. Tổ chức thực hiện

2.1. Trưởng các đơn vị, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên phổ biến đến cán bộ, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, học viên biết và thực hiện.

2.2. Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp phối hợp Công ty vệ sĩ tổ chức phân luồng giao thông, có các biển bảng thông báo, hướng dẫn thực hiện.

2.3. Ban Giám hiệu Trường Thực hành sư phạm thông báo cho phụ huynh của trẻ mầm non và học sinh tiểu học biết chủ trương của Nhà trường để thực hiện./.