1
Bạn cần hỗ trợ?
Thứ bảy, ngày 20 tháng 10 năm 2018

Hoạt động chuyên môn

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc
02/05/2018
Toàn văn Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành kèm Hướng dẫn số 61-HD/BTGTW.
Phân công lãnh đạo Phòng tham dự Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2014 - 2015 của các đơn vị
00:00 12/09/2014
Căn cứ Kế hoạch số 2820/KH-ĐHV ngày 29/8/2014 của Nhà trường "Tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm học 2014 - 2015", Lãnh đạo phòng phân công đại diện tham dự Hội nghị cán bộ,...
Quy định công tác và phân công nhiệm vụ cán bộ Phòng Hành chính Tổng hợp
00:00 09/01/2013
Ngày 08 tháng 01 năm 2013, tập thể cán bộ công chức Phòng Hành chính Tổng hợp đã họp, thảo luận, cho ý kiến và thống nhất xây dựng, ban hành Quy định công tác và phân công nhiệm vụ...
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
00:00 14/04/2011
Ngày 24 tháng 01 năm 2011, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký ban hành Thông tư số: 02/2011/TT-BNV hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy...
Bổ sung, chỉnh sửa thông tin Danh bạ điện thoại Trường Đại học Vinh
00:00 16/03/2011
Để tiếp tục phục vụ có hiệu quả công tác thông tin liên lạc, Nhà trường có chủ trương bổ sung, chỉnh sửa thông tin trong Danh bạ điện thoại Trường Đại học Vinh và sẽ ban hành Danh...
Quy chế tổ chức hoạt động công tác văn thư tại Trường Đại học Vinh
00:00 18/02/2011
Ngày 18 tháng 02 năm 2011, Hiệu trưởng Nhà trường đã ký Quyết định số 308/QĐ-ĐHV ban hành Quy chế tổ chức hoạt động công tác văn thư tại Trường Đại học Vinh.  
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: GV, ThS, Nguyễn Hồng Soa - Trưởng phòng
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.